CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP – VVMI, TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013.

Ngày 04 tháng 4 năm 2013 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Kinh doanh tổng hợp–VVMI đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 . Tới dự và chỉ đạo Đại hội có ông Bùi Trần Đông - Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc- Vinacomin và đông đủ các cổ đông của Công ty.
Tại Đại hội, thay mặt Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, ông Nguyễn Mạnh Danh đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty và kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội năm 2012 và dự kiến phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Theo đó trong năm 2012 mặc dù tình hình kinh tế trong nước, trong ngành nói chung và lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn, nhưng với năng lực và sự chỉ đạo tập trung cộng với quyết tâm của Ban lãnh đạo đã cùng tập thể công nhân lao động cố gắng hết sức mình, thi đua lao động sáng tạo phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và mục tiêu thi đua được giao, mang về lợi nhuận cho công ty và cổ đông, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống người lao động,  tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa tập thể và cá nhân lao động vì mục tiêu “ An toàn – Phát triển và Hiệu quả”. Phấn khởi với kết quả đã đạt được trong năm 2012. Đại hội đã đề ra nghị quyết trong đó doanh thu dự kiến trong năm 2013 của Công ty sẽ đạt khoảng 75 tỷ đồng, cổ tức đạt 15%/ lợi nhuận.
Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua những vấn đề quan trọng như sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty, thông qua các hợp đồng kinh tế  tại đại hội cổ đông theo quy định, có phương án và mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Sau  01 ngày làm việc, Đại hội cổ đông  thường niên Công ty đã kết thúc và thành công với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và mục tiêu mà đại hội đã đề ra.

                              Tin của Tạ Văn Long
                           Công ty CPVLXD & KDTH

Số lượt đọc: 4756 - Cập nhật lần cuối: 03:53 | 09/04/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ