ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC – VINACOMIN LẦN THỨ IX (NHIỆM KỲ 2013-2018)

Trong không khí phấn khởi của năm mới 2013, chuẩn bị vui Tết, đón Xuân Quý Tỵ cùng với niềm vui của cán bộ, công nhân lao động Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2012. Công đoàn Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013-2018) vào các ngày 17 và 18 tháng 01 năm 2013 tại Thành phố Thái Nguyên. Tổng số đại biểu dự đại hội là 194 người, trong đó đại biểu chính thức của đại hội là 144 người.
    Nhiệm kỳ 2008 đến 2012 vừa qua đánh dấu một chặng đường phát triển nổi bật của phong trào công nhân viên chức, hoạt động công đoàn của người lao động và tổ chức công đoàn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn Tổng công ty để xứng đáng với danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới mà cán bộ, công nhân lao động Tổng công ty đã được phong tặng. Các phong trào trong công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn đã bám sát chương trình hành động: “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X. Các hoạt động phong trào trong công nhân viên chức lao động Tổng công ty được tổ chức đều khắp, hiệu quả, những phong trào thi đua chủ yếu đã đi vào nề nếp. Đội ngũ công nhân lao động Tổng công ty ngày càng lành nghề, từng bước nâng cao tác phong công nghiệp, làm chủ công nghệ tiến tiến, thiết bị, xe máy hiện đại, năng suất lao động được nâng cao thông qua các phong trào thi đua trong lao động sản xuất. Đời sống và việc làm của người lao động được đảm bảo ổn định và nâng dần qua từng năm.
    Phát huy những kinh nghiệm đã đạt được, Đại hội đại biểu công đoàn Tổng công ty lần thứ IX đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động công đoàn, gần gũi hơn với người lao động, giảm tính hành chính quan liêu trong tổ chức hoạt động. Công đoàn tích cực tham gia cùng chuyên môn bảo đảm việc làm cho người lao động. Từng bước nâng cao đời sống về mọi mặt cho người lao động, phấn đấu tăng thu nhập bình quân, cải thiện điều kiện làm việc. Xây dựng đội ngũ công nhân lao động trong Tổng công ty vững vàng về tư tưởng, có tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật cao, trình độ tay nghề vững vàng, đoàn kết đồng tâm xây dựng và phát triển Tổng công ty bền vững, tổ chức công đoàn vững mạnh. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ mới gồm 25 ủy viên, trong đó tỷ lệ nữ là 36%. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam gồm 12 đồng chí. Với sự vững vàng và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ - công nhân lao động, trong nhiệm kỳ 2013-2018 công đoàn Tổng công ty sẽ tích cực phối hợp cùng chuyên môn xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững, an toàn, đảm bảo việc làm cho người lao động, thực hiện tốt và phát huy dân chủ trong doanh nghiệp./.

Một số hình ảnh trong Đại hội


 

 Ảnh : Quang cảnh Đại hội công đoàn Tổng công ty lần thứ IX

  Ảnh: Ông Đỗ Đình Hiền- Chủ tịch công đoàn than- khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Đại hội

   Ảnh: Tổng giám đốc Tổng công ty Bùi Trần Đông phát biểu tại Đại hội

        Ảnh: Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty khóa IX nhiệm kỳ 2013-2018

 

                                                                      Tin:  Lê Chí Lộc
                                                                     Ảnh : Quang Nguyễn

Số lượt đọc: 5401 - Cập nhật lần cuối: 02:22 | 30/01/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ