Những giải pháp hữu hiệu góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2012

Mặc dù thực hiện kế hoạch trong tình hình kinh tế có nhiều biến động, song  trong 6 tháng đầu năm 2012 chỉ tiêu kinh tế đều hoàn thành theo kế hoạch của Tập đoàn giao. Cụ thể: Doanh thu đạt 53% kế hoạch Tập đoàn giao; Than nguyên khai đạt 61%, than sạch đạt 53%, than tiêu thụ đạt 52%.

             Ảnh: Ông Bùi Trần Đông - Tổng Giám Đốc - Tổng Công ty phát biểu tại hội nghị

Với mục tiêu, tăng cường tiêu thụ sản phẩm than và xi măng, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo an toàn lao động, việc làm, đời sống CBCNV và hiệu quả kinh doanh. Với các chỉ tiêu cụ thể như: Tiêu thụ than cả năm đạt 1.970.000 tấn; Than sạch cả năm đạt 1.970.000 tấn; Than nguyên khai cả năm đạt khoảng 1.912.000 tấn và tiêu thụ xi măng cả năm đạt khoảng trên 2 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, Tổng công ty tiến hành đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho từng đơn vị. Trước hết, về tiêu thụ sản phẩm xi măng và than là nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty. Do thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng trầm lắng hơn, sự cạnh tranh giữa các thương hiệu xi măng ngày càng quyết liệt do cung vượt cầu. Đây là khó khăn lớn nhất của các Công ty CP xi măng La Hiên, Quán Triều và Tân Quang. Các doanh nghiệp xi măng muốn trụ vững và phát triển phải cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, giá cả và các biện pháp xúc tiến thương mại thật hữu hiệu.
Để diện tích khai thác và đổ thải đất đá tại Công ty Than Khánh Hòa và Công ty Than Na Dương mở rộng đáp ứng nhu cầu của các đơn vị, công tác đền bù giải phóng mặt bằng phải triển khai khẩn trương và quyết liệt để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của sản xuất trong năm 2012 và phát triển mở rộng sản xuất của Tổng công ty trong những năm tiếp theo.
Trong tình hình hiện nay, vốn đang là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm vì vậy, cần tăng cường hiệu quả sử dụng các nguồn vốn; đảm bảo các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, cho sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại nguồn vốn do thiếu nguồn phải giãn khấu hao TSCĐ.  Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý kỹ thuật cơ bản, công tác nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sắp xếp tổ chức sản xuất để khai thác tối đa năng suất thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, bố trí lịch sản xuất phù hợp để giảm chi phí huy động thiết bị, tránh giờ cao điểm để giảm chi phí điện năng. Các đơn vị rà soát lại chỉ tiêu công nghệ để giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chuẩn bị diện sản xuất theo kế hoạch sản xuất 5 năm 2011-2015 và đảm bảo đủ điều kiện an toàn, vệ sinh lao động.
                        LH
                   

 

Số lượt đọc: 5676 - Cập nhật lần cuối: 08:07 | 30/07/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ