Công ty TNHH MTV Than Na Dương: Tổ chức Hội nghị đại biểu CNVC-LĐ năm 2012
 
Ngày 03/03, Công ty TNHH MTV Than Na Dương (Than Na Dương) đã tổ chức Hội nghị Đại biểu CNVC - LĐ năm 2012. Tổng Giám đốc Tcty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc (VVMI), kiêm Chủ tịch công ty ông Đào Hữu Tu đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
 
Ảnh : Ông Đào Hữu Tu - TGĐ TCT phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
Báo cáo trước Hội nghị, Giám đốc Lý Văn Lục cho biết, năm 2011, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do biến động của giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, nhưng Than Na Dương đã triển khai đồng bộ các giải pháp vượt qua thách thức các chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó, than sạch và than tiêu thụ tăng 4,65%; than nguyên khai tăng 4,07%; Doanh thu tăng 2,41%; Lợi nhuận sau thuế tăng 38,55%; nộp ngân sách bằng 182,9%; Lương bình quân đạt 122%. 
 
 
Ảnh: Ông Lý Văn Lục - GĐ Công ty Than Na Dương
 
Để có được kết quả đó, Than Na Dương đã rà soát lại chi phí sản xuất để điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế, nhằm đảm bảo có một giá thành khai thác than hợp lý. Đồng thời, tập trung đầu tư và đẩy mạnh các hạng mục phục vụ yêu cầu cấp bách của Công ty như: Dự án đền bù giải phóng mở rộng mỏ; Dự án sàng tuyển; Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, Than Na Dương đã đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong CBNV-LĐ. Vì vậy, năm 2011, đã có 10 sáng kiến làm lợi trên 1,5 tỷ đồng. Công tác chất lượng cũng được Than Na Dương chú trọng nhằm tăng cường kiểm soát số lượng và chất lượng than sạch, đảm bảo đúng tiêu chuẩn qui định đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tỷ lệ thu hồi than sạch đạt 93,08%, bằng 100,53% kế hoạch, tỷ lệ tổn thất đạt 7,2% giảm so với định mức là 0,1%. Đặc biệt, công ty đã rà soát lại việc khoán chi phí cho thiết bị trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu được giao, năm 2011, thực hiện chi phí khoán đạt trên 1,8 tỷ đồng.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Hữu Tu cho rằng, năm 2012, Than Na Dương cần nỗ lực duy trì giữ được nhịp độ sản xuất, trong đó, sản lượng đất bóc là 7,5 triệu m3; than tiêu thụ 550 nghìn tấn. Ông đề nghị, Than Na Dương cần tập trung vào những vấn đề như xắp xếp vị trí công việc cho CBNV-LĐ; Tiến hành thực hiện tiết kiệm chi phí, không thể đưa ra mục tiêu tiết kiệm 5% chi phí mà phải tiết kiệm 10%. Đặc biệt chú trọng đến công tác an toàn BHLĐ. Về lâu dài, Công ty cần xây dựng phương án giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất cho người dân hợp lý để mở rộng mỏ nhằm phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Na Dương 2 đi vào vận hành trong thời gian tới...
Tin và ảnh: Lê Hằng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số lượt đọc: 6064 - Cập nhật lần cuối: 08:02 | 05/03/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ