Những hình ảnh về ĐHCNVC các đơn vị

 

 

ĐHCNVC Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Kinh doanh tổng hợp -VVMI

 

 

 

 

 

 

ĐHCNVC tại Công ty Than Núi Hồng  

 

 

 ĐHCNVC tại  CP SX và KD vật tư thiết bị                     

 

 

 

 Công ty CP VLXD và Kinh doanh Tổng Hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt đọc: 6225 - Cập nhật lần cuối: 09:26 | 14/02/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ