GIẢI QUYẾT VÀ SẮP XẾP LAO ĐỘNG NĂM 2011
Theo thông tin từ Phòng Lao động tiên lương Tổng công ty. Trong năm 2011 cung với việc tập trung mọi cố gắng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác sắp xếp  bố trí lao động cũng đạt được một số kết quả đáng phấn khởi.
Trong toàn Tổng công ty gồm có 16 công ty con và đơn vị trực thuộc với lực lượng lao động gần 6 ngàn người, trong đó công nhân lao động  nữ là 1.800 người chiếm 30% tổng số lao động . Trong năm lãnh đạo Tổng công ty đã tìm mọi biện pháp, khắc phục khó khăn để sớm đưa 2 nhà máy xi măng vào sản xuất với công suất gần 2 triệu tấn/năm và tổ chức khai thác mỏ đá Tràng Đà – Tuyên Quang, đã thu hút được gần 1.000 lao động  và ổn định thu nhập cho cán bộ công nhân. Bên cạnh đó Công ty Than Khánh Hòa  do thay đổi công nghệ một phần từ khai thác lộ thiên chuyển sang khai thác hầm lò đã giải thể dây chuyền sản xuất Cơ lanh ke, Công ty  đã đưa đi đào tạo lại  55 lao động chuyển có tây nghề mới để chuyển sang Công ty cổ phần xi măng Quán Triều , một số công nhân chuyển sang phân xưởng khai thác hầm lò. Năm 2011 tổng công ty đã giải quyết sắp xếp cho 98 cán bộ công nhân thuộc diện lao động dôi dư, sức khỏe yếu , không bố trí được việc làm  có nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi. Số lao động này đã được hưởng hỗ trợ theo quy chế quản lý sử dụng quỹ sắp xếp, đổi mới cơ cấu chất lượng lao động số 497/QĐ-HĐQT ngày 8/3/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn với số tiền là 4,3 tỷ đồng. Từ việc sắp xếp và bố trí lại lao động như trên, tổng công ty đã tạo thêm điều kiện để tiếp nhận con em nhân dân địa phương trong diện đền bù đất đai cho đi đào tạo nghề sau đó bố trí công việc lao động tại các mỏ than để phát triển mở rộng sản xuất. 
 
 
                                                        Biên tập : Quang Nguyễn
Số lượt đọc: 5978 - Cập nhật lần cuối: 02:42 | 20/12/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ