THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÔNG TY

 

Ngày 16 tháng 11 năm 2011, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng – VVMI đã có công văn số 638/ TB-VLXD “ Về việc thay đổi tên công ty”. Nội dung như sau: Trước hết, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Kinh doanh tổng hợp-VVMI xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý khách hàng, quý đối tác. Sau 10 năm xây dựng và phát triển Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và Kinh doanh tổng hợp-VVMI đã lớn mạnh về mọi mặt. Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, nay Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Kinh doanh tổng hợp-VVMI xin trân trọng thông báo về việc đổi tên Công ty tới Quý khách hàng và Quý đối tác như sau: Căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần vật liệu xây dựng – VVMI họp ngày 05 tháng 4 năm 2011. Hội đồng quản trị công ty đã  có quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2011 thay đổi tên Công  ty cổ phần vật liệu xây dựng – VVMI thành Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Kinh doanh tổng hợp-VVMI. Trụ sở công ty: Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Kể  từ ngày 15/11/2011, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Kinh doanh tổng hợp-VVMI chính thức sử dụng tên công ty theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về tên công ty không còn có giá trị pháp lý từ ngày 15/11/2011. Công ty xin lưu ý các bạn hàng, đối tác, kể từ ngày 15/11/2011, kính đề nghị Quý công ty khi thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho công ty cổ phần vật liệu xây dựng và kinh doanh tổng hợp cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý công ty có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.
                                                Tin của Nguyễn Mạnh Danh và Tạ Văn Long
                                                         Từ Công ty CPVLXD và KDTH
 
Số lượt đọc: 5955 - Cập nhật lần cuối: 05:49 | 21/11/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ