Đồng chí Trần Đức Lương - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm huyện Đại Từ và Công ty than Núi Hồng

Ngày 12/11, đồng chí Trần Đức Lương -  Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng phu nhân đã tới thăm huyện Đại Từ và Công ty than Núi Hồng. 

Trong giai đoạn 2011 - 2015 huyện Đại Từ phát triển, đổi mới mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; khai thác hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp vững chắc vào năm 2015; tạo nền móng vững chắc cho phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực văn hoá – xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh; cải thiện cơ bản đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
 
 
 
Tiếp đó đoàn tới thăm Công ty than Núi Hồng - Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc (VVMI). Mỏ than Núi Hồng có tổng trữ lượng trên 15 triệu tấn, trong đó mỗi năm khai thác gần 600 ngàn tấn. Trong 10 tháng đầu năm 2011, Công ty đã sản xuất và tiêu thụ than đạt 450.000 tấn đạt 85% kế hoạch; bóc đất đá bằng 1,1 triệu m3, đạt 80% kế hoạch; sản xuất 8,7 triệu viên gạch xây dựng; sản xuất đá cung cấp cho xi măng 320.000 tấn; doanh thu đạt 620 tỷ đạt 88% kế hoạch. Mỏ than Núi Hồng là đơn vị luôn gắn sản xuất với bảo vệ môi trường. Đặc biệt là công tác hoàn thổ tại các moong đã kết thúc khai thác, đã cải tạo hoàn thổ 12,37ha đất trên diện tích đã khai thác tại moong 1A và Bắc thấu kính II trở thành đất nông nghiệp, đồng thời xây dựng hệ thống mương nội đồng cung cấp nước cho toàn bộ diện tích đất đã được hoàn thổ. Đây là mỏ khai thác lộ thiên đầu tiên ở Việt Nam hoàn thành thổ đất có thể trồng lúa đạt năng xuất trên 2 tạ/1sào.
 
Tại buổi nói chuyện thân mật với CBNV- L Đ Công ty, đồng chí Trần Đức Lương đã biểu dương tinh thần hăng say lao động  và sáng tạo trong sản xuất của Cty than Núi Hồng. Trước nhu cầu về năng lượng ngày càng tăng cao đồng chí Trần Đức Lương yêu cầu Công ty cần khai thác triệt để tài nguyên nâng cao hệ số thu hồi than, đồng thời phải gắn sự phát triển của doanh nghiệp với sự phát triển của địa phương và hài hòa với lợi ích của công đồng dân cư nơi doanh nghiệp đóng quân .
 
 
 
Thay mặt cho gần 900 CBNV-LĐ, ông Lương Xuân Quang đã báo cáo với đồng chí Trần Đức Lương về định hướng phát triển trong những năm tới của Công ty than Núi Hồng. Trong đó, việc tận thu than là vấn đề mà công ty đang đặc biệt quan tâm.
Than Núi Hồng
 
Số lượt đọc: 5826 - Cập nhật lần cuối: 09:07 | 14/11/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ