Than Núi Hồng: Làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm và lợi ích của chính doanh nghiệp.


Than Núi Hồng: Làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm và lợi ích của chính doanh nghiệp.


Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), Ban lãnh đạo Công ty Than Núi Hồng đã tổ chức quán triệt và đề ra kế hoạch, biện pháp nhằm triển khai thực hiện tốt luật PCCC. Đặc biệt tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số: 02/2006/CT-TTg ngày 23/ 01/2006 và Chỉ thị số: 1634/CT-TTg ngày 31/ 8/ 2010 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Trong 10 năm qua, cùng với việc thực hiện Luật PCCC, công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình khai thác than và các cơ sở, các công trình xây dựng luôn được Công ty Than Núi Hồng (TNH) không ngừng tăng cường, củng cố. Ban lãnh đạo của công ty thường xuyên chỉ đạo việc thực hiện công tác PCCC, phổ biến kịp thời các quy định về an toàn PCCC của Nhà nước và của ngành tới các đơn vị cơ sở.
 Ngay sau khi Luật PCCC được ban hành, cùng với các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Công an, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc đã chỉ đạo các đơn vị phổ biến sâu rộng và tổ chức triển khai các nội dung của Luật cũng như các quy định hướng dẫn cụ thể tới các cán bộ CNV trong toàn Tcty, đặc biệt là các cán bộ làm công tác PCCC ở các cơ sở. Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ PCCC, TNH luôn chú trọng công tác xây dựng, tăng cường và củng cố lực lượng.  TNH có Đội PCCC  bán chuyên với số lượng từ 10-15% tổng số CBCNVC  (100- 120 người/ 987 người) do đồng chí Giám đốc làm Đội trưởng. Ban chỉ đạo công tác PCCC gồm 09 đồng chí do đồng chí Phó Giám đốc làm Trưởng ban. Đội PCCC của Công ty hàng năm đã được phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thái nguyên huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác PCCC, được cấp giấy chứng nhận và được tổ chức diễn tập cấp công ty mỗi năm 01 lần đạt kết quả tốt. Đội PCCC của các phân xưởng sản xuất được huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án thủ tiêu sự cố cháy, nổ mỗi năm 02 lần. Thông qua công tác huấn luyện và thực tập phương án về PCCC, nhận thức về nghiệp vụ và khả năng chữa cháy của đội PCCC Công ty và của các phân xưởng đã được nâng lên từng bước.
Do đặc thù là đơn vị khai thác than cho nên có các thiết bị,  phư­­ơng tiện, thiết bị sử dụng xăng, dầu điêzen như­­ ô tô, máy xúc, máy gạt, đặc biệt là có kho chứa xăng, dầu, mỡ các loại, máy hàn hơi.. có thể do sơ suất, thực hiện không đúng quy trình, quy phạm, nội quy an toàn là dẫn đến các nhiên liệu, hoặc khí ga bắt lửa gây cháy. Vì vậy, công tác tuyên tuyền nâng cao nhận thức của người lao động trong công tác PCCC của TNH luôn quan tâm. Bằng cách lồng ghép vào các buổi giao ban triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh mỗi tháng 01 lần, đối với các phân xưởng, phòng, ban thì thông qua việc triển khai nhiệm vụ hàng tháng, thông qua tác nghiệp giao nhiệm vụ hàng ca trong ngày, bố trí treo các tiêu lệnh, bảng nội qui trách nhiệm về PCCC ở các vị trí dễ quan sát tại các nhà giao ca phân xưởng, các kho tàng, các trạm bảo vệ, khu vực văn phòng công ty để mọi người ghi nhớ thực hiện. Ngoài ra, hàng năm công ty đã xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC (04/10) và Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy, nổ...
     Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, việc đảm bảo an toàn nói chung và phòng chống cháy nổ nói riêng trong khai thác than là đòi hỏi tất yếu, đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ mới đối với các đơn vị khai thác than. Vì vậy, TNH đã xây dựng nhiệm vụ trong giai đoạn 2011-2015 cụ thể như: Về chỉ đạo, Đảng ủy, Ban Giám đốc thư­ờng xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCCC, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt, ban hành đầy đủ nội quy, quy định về PCCC, xây dựng lực lư­ợng PCCC đủ về số l­ượng và có chất lượng tốt, trang bị đầy đủ các ph­ương tiện PCCC tại chỗ; Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh trong Công ty thư­ờng xuyên phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng ch­ương trình và huy động đông đảo lực lượng tham gia phong trào PCCC đạt kết quả tốt. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong công tác PCCC, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho đội PCCC bán chuyên và cho toàn thể ng­ười lao động trong Công ty theo quy định tại Thông t­ư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an đạt kết quả tốt. Định kỳ tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC tới tất CNVC-LĐ Công ty, qua đó, CBCNV có nhận thức đầy đủ về mục đích ý nghĩa của công tác PCCC, luôn có ý thức chấp hành tốt nội quy, quy định về PCCC, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Công ty.
       
  LH
 

Số lượt đọc: 6785 - Cập nhật lần cuối: 09:56 | 02/08/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ