Tình hình khai thác, kinh doanh than trái phép ở Quảng Ninh đã được kiểm soát chặt chẽ

 

Sau khi Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 109/TB-VPCP, ngày  26-4-2008, về việc lập lại trật tự trong việc sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các bộ, ngành, tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Vinacomin đã phối hợp chặt chẽ;  thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ. Theo báo cáo, đã  tổ chức trên 30 cuộc thanh tra, kiểm tra trên 50 đơn vị khai thác than; kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ khai thác than trái phép; xử lý đánh sập 3.255 lượt cửa lò, điểm khai thác, thu gom than trái phép; bắt giữ 4.139 vụ; thu giữ trên 360 nghìn  tấn than các loại… Đến nay, tình hình khai thác, kinh doanh than trái phép trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh than của các đơn vị thuộc Tập đoàn Vinacomin tiếp tục phát triển, môi trường than đã được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, một số nơi, nạn khai thác, kinh doanh than trái phép vẫn diễn ra với thủ đoạn tinh vi, chưa ngăn chặn được.

Trong công tác quản lí tài nguyên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành công tác thẩm định, cấp lại 63 giấy phép khai thác than cho 19 đơn vị trực thuộc Vinacomin với tổng trữ lượng địa chất đã cấp là 973,8 triệu tấn, tổng công suất khai thác là 57,6 triệu tấn/năm. Tập đoànVinacomin đã hoàn nguyên môi trường tại 31 điểm lộ vỉa với trị giá trên 20 tỉ đồng; đình chỉ khai thác than tại các lộ vỉa của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ; phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương hoàn thành cắm mốc tại thực địa theo ranh giới cấp phép khai thác theo quy định v.v. 

Tại hội nghị, lãnh đạo các công ty sản xuất than trên địa bàn tỉnh đã phát biểu ý kiến, nêu một số khó khăn, bất cập trong cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác than, quy hoạch bãi thải, thuê mặt bằng v.v. và đề nghị các cơ quan quản lí Nhà nước giúp các đơn vị của Tập đoàn Vinacomin tháo gỡ khó khăn trên. Các ý kiến cũng đề nghị Chính phủ cho phép khai thác nguồn tài nguyên than nằm trong phần đất các hộ dân, đảm bảo lợi ích hài hòa về phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội và một số kiến nghị khác v.v. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh, các hoạt động thăm dò, khai thác than phải được các đơn vị thực hiện đảm bảo đúng luật. Đối với các điểm than lộ vỉa nhỏ, lẻ nằm phân tán trong khu dân cư, đề nghị Vinacomin rà soát lại, tổng hợp, báo cáo Bộ xem xét. Những đề nghị không thuộc thẩm quyền của Bộ, sẽ trình Chính phủ để  giải quyết./

P.V

Nguồn : Vinacomin.vn

Số lượt đọc: 5963 - Cập nhật lần cuối: 01:24 | 19/07/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ