HIỆU QUẢ CỦA SỰ LÃNH ĐẠO PHỐI HỢP CÔNG TÁC ĐẢNG TRONG TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN.

Do đặc điểm sản xuất kinh doanh của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin có nhiều đơn vị hoạt động phân tán trên địa bàn 6 tỉnh, thành phố nên Tổng công ty không có tổ chức Đảng cùng cấp mà có Đảng bộ của Công ty mẹ - Tổng công ty công ty công nghiệp mỏ việt Bắc - Vinacomin. Để phối hợp sự chỉ đạo, lãnh đạo công tác Đảng. Từ năm 2002, Đảng bộ công ty (nay là Đảng bộ Tổng công ty) đã thống nhất với các đảng bộ, chi bộ của các đơn vị trong Tổng công ty thành lập ban phối hợp công tác Đảng của Tổng công ty gồm: Các đồng chí trong Ban Thường vụ đảng ủy Tổng công ty và các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Tổng công ty do đồng chí Bí thư đảng ủy – Tổng giám đốc Tổng công ty là Trưởng ban.
Qua các năm hoạt động, Ban phối hợp công tác Đảng của Tổng công ty đã góp phần tích cực vào việc thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng trong Tổng công ty và giữ mối liên hệ mật thiết, gắn bó với đảng bộ các địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội và công tác quản lý cán bộ.
Ngày 06/7/2011. Ban phối hợp công tác Đảng Tổng công ty đã tổ chức hội nghị tổng kết phối hợp công tác đảng năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Tới dự hội nghị tổng kết có các đồng chí Bí thư đảng ủy các Khối công nghiệp Hà Nội, Khối doanh nghiệp các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và các đồng chí Bí thư huyện ủy Đại Từ, huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên), huyện Lộc Bình, huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn).
Hội nghị đã tổng kết công tác phối hợp sự lãnh đạo của Ban phối hợp công tác Đảng trong Tổng công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011, tổng kêt rút kinh nghiệm sự phối hợp với Đảng bộ các khối công nghiệp, doanh nghiệp và đảng bộ các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
Năm 2010, Ban phối hợp công tác đảng của Tổng công ty đã cùng các đảng bộ/ chi bộ cơ sở lãnh đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và chống suy giảm kinh tế của Chính phủ, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất và đều hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của Tổng công ty năm 2010. Doanh thu đạt 2640 tỷ đồng bằng 109% . Tiêu thụ than đạt 1 983 000 tấn bằng 113% ; bóc đất đá đạt 14 099 000 m3 bằng  100,7%, tiêu thụ xi măng đạt 613 000 tấn bằng 90% và tăng trưởng 11,2% so với năm 2009. Lợi nhuận trước thuế đạt 111,27 tỷ đồng bằng 177,3%, nộp ngân sách Nhà nước  thực hiện 393,5 tỷ đồng tăng 128% so với năm 2009, Đầu tư xây dựng cơ bản  2.468,4 tỷ đồng đạt 115,8% , các dự án đầu tư đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả, thu nhập bình quân của người lao động đạt 5 148 000 đồng/người/tháng trong đó khối sản xuất than đạt 6 151 000đồng/người/ tháng và sản xuất khác đạt 4 120 000 đồng/ người/tháng.
Dưới sự lãnh đạo của các Đảng bộ/chi bộ cơ sở, sự đồng tâm hiệp lực của các đơn vị trong Tổng công ty, sự nỗ lực phấn đấu của CBCNV. Năm 2010 Tổng công ty đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh với hiệu quả cao, được báo điện tử Vietnamnet và Công ty báo cáo đánh giá Việt Nam bình chọn là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 191 về doanh thu và 343 về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
Sáu tháng đầu năm 2011, sản xuất và tiêu thụ than ước đạt 955 000 tấn bằng 55% kế hoạch, bóc đất đá ước đạt  7 000 000 m3 bằng 46,7%; sản xuất và tiêu thụ xi măng ước đạt  450 000 tấn bằng 24,3% và bằng 254% so với cùng kỳ năm 2009, nộp ngân sách Nhà nước đạt 180 tỷ đồng 67% kế hoạch, tiền lương bình quân của người lao động đạt  5 310 000 đồng/người/ tháng bằng 103% kế hoạch.
Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2010. các đảng bộ/ chi bộ cơ sở dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ các địa phương nơi đơn vị đóng quân đã tổ chức tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và tham gia đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các chi /đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp theo nhiệm kỳ, bầu ra ban chấp hành mới, củng cố tổ chức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ban phối hợp Đảng Tổng công ty đã quan hệ mật thiết với Đảng bộ các địa phương, với đảng bộ/ chi bộ cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội và phối hợp và trực tiếp lãnh đạo trực tiếp, có hiệu quả công tác quản lý và sử dụng cán bộ quản lý chủ chốt các đơn vị, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
Trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các Đảng bộ/chi bộ trong Tổng công ty được đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực. Các tổ chức cơ sở Đảng đều đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu, xuất sắc trong năm 2010. Tổng số đảng viên trong Tổng công ty năm 2010 là 1239 đảng viên, thông qua công tác đánh giá, nhận xét, phân loại đảng viên có 1145 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng 92,4%; 91 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ bằng 7,35%; 03 đảng viên vi phạm tư cách không hoàn thành nhiệm vụ bằng 0,25%; 181 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng 15,8% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Toàn Tổng công ty có 60/78 chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh và 18/78 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2010 đã kết nạp được 73 đảng viên mới bằng 5,8% tổng số đảng viên toàn Tổng công ty.
Sự phối hợp giữa ban phối hợp công tác Đảng của Tổng công ty với đảng bộ các địa phương thường xuyên được duy trì và đạt kết quả tốt. phát biểu tại hội nghị tổng kết phối hợp công tác Đảng của tổng công ty tổ chức tại Hạ Long (Quảng Ninh), đông chí Nguyễn Đức Hưng, Bí thư đảng ủy khối công nghiệp Hà Nội đã biểu dương thành tích của đảng bộ Tổng công ty và các đảng bộ trực thuộc khối đã đồng tâm hiệp lực, phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ và trong tình hình khó khăn của nền kinh tế đất nước mà Tổng công ty vẫn hoàn thành toàn diện kế hoạch được giao với hiệu quả cao, đó là những con số ấn tượng và Đảng bộ Tổng công ty là một trong những đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ khối công nghiệp Hà Nội năm 2010. Về nhiệm vụ năm 2011, đồng chí nhấn mạnh Ban phối hợp công tác Đảng của Tổng công ty cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ, tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng mỏ và tạo việc lầm cho nhân dân trong diện bị thu hồi đất của công ty than Khánh Hòa, công ty than Na Dương và công ty than Núi Hồng, các đồng chí Hoàng Văn Sinh – Bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Trương Thị Huệ - Bí thư huyện ủy huyện Đại Từ  (Thái Nguyên) và đồng chí Nông Thanh Hải – bí thư huyện ủy huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đều chia sẻ những khó khăn đối với doanh nghiệp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và khẳng định đây cũng là nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các địa phương và đã tích cực chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này. Đối với huyện Lộc Bình trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng mỏ than Na Dương, đồng chí Nông Thanh Hải nhấn mạnh:  Huyện ủy không chỉ tuyên truyền giải thích cho nhân dân trong diện bị thu hồi đất mà còn tổ chức tuyên truyền giáo dục cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp trong huyện về lợi ích của địa phương vùng sâu, vùng xa khi được Nhà nước hỗ trợ trong dự án 135, các dự án xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ về y tế, giáo dục, vật nuôi, cây trồng vv... cũng đều được trích từ ngân sách Nhà nước do các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn huyện tham gia đóng góp, từ đó để mọi người nhận thức được giải phóng mặt bằng, mở rộng sản xuất không chỉ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp mà trong đó có cả lợi ích của nhân dân trên địa bàn, có như vậy việc tuyên truyền, vận động nhân dân mới có kết quả thiết thực. Cả ba địa phương đều khẳng định sẽ tiếp tục cùng với các đơn vị của Tổng công ty thực hiện khẩn trương công tác này.
Mối quan hệ với đảng bộ và nhân dân địa phương của các đơn vị đóng quân trên địa bàn ngày càng mật thiết và gắn bó, “ Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đồng chí Vũ Anh Quân – bí thư đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã phát biểu như vậy khi nói về Đảng bộ công ty cổ phần xi măng Tân Quang. Ngay từ khi nhà máy bước vào giai đoạn khởi công đã nhận được sự quan tâm đặc biết của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, thành phố Tuyên Quang, lãnh đạo và nhân dân các dân tộc xã Tràng Đà trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty cổ phần xi măng Tân Quang xây dựng và sản xuất có hiệu quả và hiện tại công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp lớn của tỉnh, thương hiệu xi măng Vinacomin sản xuất tại Tuyên Quang, Thái nguyên đã và đang từng bước khẳng định thương hiệu và uy tín của mình trên thị trường. Cùng với các đơn vị khác trong Tổng công ty, công ty cổ phần xi măng La Hiên đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội và tham gia đóng góp giúp đỡ địa phương trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Đồng chí Nguyễn Văn Tiệu – Bí thư huyện ủy huyện Võ Nhai cho biết: Võ Nhai là một huyện miền núi còn rất nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng CBCNV nhà máy xi măng La Hiên đã tích cực giúp đỡ nhân dân trong huyện xây dựng đường giao thông nông thôn, xây nhà tình nghĩa, xóa nhà dột nát trên địa bàn huyện và tạo thêm việc làm cho nhân dân địa phương, xứng đáng là điểm sáng của Công nghiệp Trung ương trên quê hương cách mạng lịch sử. Là một đơn vị đóng trên địa bàn huyện biên giới Văn Lãng, gặp rất nhiều khó khăn nhưng công ty cổ phần Vật liệu xây dựng đã tích cực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội tại địa phương, đồng chí Chu Mạnh Trình – Bí thư huyện ủy huyện Văn Lãng đã nhiệt liệt biểu dương thành tích của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng đã đạt được những năm qua và cho biết: Công ty cổ phần vật liệu xây dựng là một doanh nghiệp lớn đối với huyện Văn Lãng, ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty đã tích cực tham gia nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, đồng thời tích cực tham gia đóng góp giúp đỡ nhân dân địa xóa nhà tạm, xây dựng nhà tình nghĩa tặng cho đối tượng chính sách, xây dựng đường giao thông nông thôn và đã được chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, tạo điều kiện cho công ty phát triển.
Đối với công tác phối hợp quản lý đội ngũ cán bộ chủ chốt của các đơn vị trong Tổng công ty. Các đồng chí Bí thư đảng ủy khối và Bí thư huyện ủy đều nhận xét ban phối hợp công tác đảng của Tổng công ty đã thực hiện tốt mối liên hệ với Đảng ủy cấp trên cơ sở của các đơn vị để báo cáo, xin ý kiến về nhân sự cán bộ chủ chốt của đơn vị trước khi đề bạt, điều động luân chuyển và nhân sự ban chấp hành cấp ủy trước khi tổ chức đại hội Đảng các cấp, tuy nhiên trong công tác này cũng cần phải rút kinh nghiệm để mối liên hệ được chặt chẽ và có hiệu quả hơn.
Các đại biểu dự hội nghị đã nhất trí tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa ban phối hợp công tác Đảng của Tổng công ty với các đảng bộ/ chi bộ của các đơn vị và với Đảng bộ cấp trên cơ sở của các đơn vị trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2011.
Những thành tích đã đạt được của sự lãnh đạo phối hợp công tác Đảng đã góp phần quan trọng vào thành tích hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2010. Hội nghị tổng kết phối hợp công tác Đảng cũng là dịp để các Đảng bộ cấp trên cơ sở của các đảng bộ/ chi bộ trong Tổng công ty có được bức tranh toàn cảnh về sản xuất kinh doanh của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin năm 2010 và hiện nay, đồng thời xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa các Đảng bộ địa phương nơi các đơn vị của Tổng công ty hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong phối hợp công tác Đảng giữa Đảng bộ địa phương và các tổ chức cơ sở Đảng trong Tổng công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2011 và những năm tiếp theo.


Lưu Văn Hưng – UV Ban thường vụ-Đảng bộ Tổng công ty
 

Số lượt đọc: 5670 - Cập nhật lần cuối: 08:41 | 11/07/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ