Triển khai công tác khoán và quản trị chi phí, lao động tiền lương, vật tư, kỹ thuật, cơ điện và đầu tư XDCB năm 2011.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Đào Hữu Tu, Tổng giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, khi tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, lạm phát và giá cả tăng cao,  nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong toàn Tổng công ty, năm 2010 Tổng công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Tổng công ty được Báo điện tử Vietnamnet bình chọn là một trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đứng thứ 191 về doanh thu và 343 về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt so với kế hoạch, cụ thể, doanh thu đạt 2.640 tỷ đạt 109,8 % ;  Lợi nhuận trước thuế đạt 111,12 tỷ bằng 177,3 % so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 383,5 tỷ đồng, tăng 128 % so với năm 2009; Lương bình quân đạt: 5.148.000 đồng/người/tháng, bằng 119% so với kế hoạch

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011, Tổng giám đốc yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, phòng ban chức năng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát trong các lĩnh vực được phân công để làm tốt công tác khoán và quản trị chi phí,

 Ban biên tập website TCT

 

 

Số lượt đọc: 5879 - Cập nhật lần cuối: 06:40 | 20/06/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ