TIN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I/2011

 TIN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I/2011

Quý I/2011, một quý đầy ắp các sự kiện chính trị lịch sử của cả nước nói chung và của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc- Vinacomin nói riêng.  Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp và đề ra nghị quyết đưa đất nước tiếp tục công cuộc đổi mới và phát triển trong giai đoạn cách mạng mới. Công ty đã tổ chức thành công buổi Lễ công bố Quyết định thành lập Tổng công ty. Tổ chức lễ khánh thành các Nhà máy xi măng Tân Quang và xi măng Quán Triều cùng hàng loạt các sự kiện quan trọng khác đánh dấu sự trưởng thành và liên  tục phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn lịch sử mới khi bước vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21. Việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh quý I năm nay là một thời điểm có rất nhiều khó khăn như giá cả các loại vật tư, nguyên nhiên liệu chính cho sản xuất liên tục tăng cao, nền kinh tế thế giới và khu vực vẫn còn ở trạng thái không ổn định, nguồn vốn cho sản xuất và đầu tư  còn thiếu, tất cả yếu tố đó đã gây ảnh hưởng và tác động không tốt đến sản xuất và kinh doanh của toàn tổng công ty. Song với truyền thống đoàn kết phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2010 cộng với sự chỉ đạo tập trung và kiên quyết từ lãnh đạo tổng công ty đến các công ty, đơn vị trực thuộc, toàn tổng công ty đã tập trung mọi cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chỉ tiêu chính như: Doanh thu sản xuất than đạt  25% kế hoạch cả năm. Sản xuất cơ khí đạt  25% kế hoạch năm. Than tiêu thụ đạt 25% kế hoạch năm, sản xuất than sạch đạt 25% kế hoạch năm. Khai thác than nguyên khai đạt 29% kế hoạch năm. Bóc đất đá đạt đạt kế hoạch và tăng hơn cùng kỳ năm 2010 là 8%. Sản xuất và tiêu thụ xi măng đạt kế hoạch, trong đó Công ty cổ phần xi măng La Hiên đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và tăng sản lượng tiêu thụ hơn quý I/2010 là 32%.
Trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, song nhiều công ty con đã có rất nhiều cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như: Công ty than Na Dương, Công ty than Khánh Hòa, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng, Công ty  than Núi Hồng, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc ...
 Phấn khởi với kết quả và thành tích đã đạt được, ngày 09 tháng 4 năm 2011, Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị sơ kết kế hoạch  quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2011. Hội nghị đã kiểm điểm nghiêm túc và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ huy và điều hành sản xuất kinh doanh quý I, đề ra những biện pháp kiên quyết, tập trung để thực hiện thắng lợi kế hoạch quý II, tạo đà cho việc hoàn thành toàn diện kế hoạch 6 tháng đầu năm và cả năm 2011. Nhân Hội nghị sơ kết, tổng giám đốc cũng đã quyết định khen thưởng động viên cho các Giám đốc các Công ty con, Đơn vị trực thuộc, đồng thời giao mục tiêu thi đua quý II cho các đơn vị trực thuộc với mức thưởng cao hơn trong quý I/2011.
 
                             Tin của Nguyễn Quang – Văn phòng Tổng công ty
 
Số lượt đọc: 6118 - Cập nhật lần cuối: 07:24 | 14/04/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ