Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV –CTCP tổ chức Hội nghị sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018 và triển khai Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017-2020.

 

Sáng 11/4/2018, tại Văn phòng Tổng công ty ( Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội), Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV- CTCP đã tổ chức Hội nghị sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018 và triển khai Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017-2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quang Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trần Hải Bình – Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành; Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Trưởng ban Nữ công; Trưởng, phó các phòng Tổng công ty; Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc, Chủ tịch công đoàn; Kế toán trưởng và Trưởng ban kiểm soát các Công ty con, đơn vị trực thuộc.
 Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Quang Bình và Tổng Giám đốc Trần Hải Bình - Chủ trì Hội nghị.
 
 
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch trình bày báo cáo
 
Theo Báo cáo, trong quý I/2018, các chỉ tiêu SXKD chính của Tổng công ty đều hoàn thành vượt kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ. Than nguyên khai sản xuất đạt 514 305 tấn, bằng 39% KH Tập đoàn, bằng 38% KH điều hành năm; than sạch đạt 445 804 tấn, bằng 31% KH Tập đoàn, bằng 30% KH điều hành năm và bằng 119% so với cùng kỳ năm trước; bóc đất đá đạt 2 793 386 m3, bằng 31% KH Tập đoàn, bằng 30% KH điều hành năm và bằng 122% so với cùng kỳ năm trước; tiêu thụ than đạt 482 440 tấn bằng 33,7% KH năm TKV, bằng 33% KH điều hành năm và bằng 146% so với cùng kỳ năm trước; tiêu thụ xi măng đạt: 539 819 tấn, bằng 25% KH điều hành năm và bằng 133% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty ước thực hiện 1 031 tỷ đồng, bằng 24% KH năm và bằng 121% so với cùng kỳ năm trước ( trong đó doanh thu sản xuất than là 440 tỷ đồng, bằng 29% kế hoạch năm, doanh thu sản xuất VLXD là 426 tỷ đồng, bằng 24% kế hoạch năm). Tiền lương bình quân đạt: 7 345 000 đồng/người/tháng, bằng 100% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 18,8 tỷ đồng bằng 15% kế hoạch giao.
Kế hoạch quý II/2018, Tổng công ty đề ra các giải pháp điều hành sản xuất linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, cụ thể: Điều hành sản lượng hợp lý phù hợp với tình hình tiêu thụ của thị trường, tập trung giảm tồn kho. Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu công nghệ và định mức kinh tế kỹ thuật, thực hiện tốt các chỉ tiêu công nghệ được giao: Hệ số bóc đất đá, tỷ lệ đất đá phải nổ, hệ số thu hồi than sạch và đặc biệt tăng được phẩm cấp than sản xuất, tiêu thụ. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới công nghệ, tự động hóa, điều khiển tập trung để tiết giảm lao động, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu sử dụng vật liệu mới, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị chi phí hạ giá thành sản phẩm. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong quý II/2018 như sau: Than nguyên khai sản xuất 368 000 tấn, than sạch 370 000 tấn, than tiêu thụ 377 000 tấn, bóc đất đá 2 167 000 m3, sản xuất và tiêu thụ xi măng 559 000 tấn, doanh thu toàn Tổng công ty 1124 tỷ đồng và lợi nhuận 45 tỷ đồng.
 
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Hạnh, Trưởng phòng TCNS trình bày báo cáo
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hạnh, Trưởng phòng TCNS đã báo cáo về thực hiện công tác tái cơ cấu và triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2195/QĐ-TKV, ngày 11/12/2017 của Hội đồng thành viên TKV. Theo đó, tính đến hết quý I/2018, toàn Tổng công ty đã sắp xếp giảm được 25 phòng ban, phân xưởng/Phương án phải sắp xếp giảm 33 phòng ban, phân xưởng ( trong quý I/2018 đã giảm 02 phòng), các phòng ban còn lại được tiếp tục thực hiện sắp xếp trong quý II năm 2018. Về tinh giảm lao động, đã giảm được 337 lao động so với trước sắp xếp/Số lao động phải giảm theo phương án là 408 lao động. Số lao động còn phải giảm được tiếp tục thực hiện trong năm 2018 và 2019. Trong thời gian tới, thực hiện đề án tái cơ cấu của TKV, Tổng công ty thoái toàn bộ vốn tại các Công ty liên kết hiện có; thoái một phần vốn hoặc thoái toàn bộ vốn tại các Công ty con không thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, vật liệu xây dựng, dịch vụ, thương mai; nắm giữ cổ phần chi phối tại các Công ty cổ phần sản xuất xi măng. Đến năm 2020, sau khi thực hiện thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu thì mô hình tổ chức của Tổng công ty còn 03 đơn vị trực thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty; 03 Công ty con cổ phần; 02 Công ty liên kết; thực hiện giảm các đầu mối, tinh giản lao động, đến năm 2020 quy mô lao động theo sản lượng mục tiêu còn 3110 người.
 
 
Đồng chí Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Lê Quang Bình biểu dương các đơn vị đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD quý I, đồng thời nêu ra một số vấn đề cần quan tâm giải quyết trong thời gian tới, đó là: Công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng văn hoá ứng xử doanh nghiệp; công tác đầu tư, tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của TKV về tái cơ cấu, các phòng ban của Tổng công ty và đơn vị phải chủ động quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến người lao động về Đề án tái cơ cấu được TKV phê duyệt để tạo sự đồng thuận, thực hiện có hiệu quả.
 
 
Đồng chí Trần Hải Bình, Tổng Giám đốc phát biểu kết luận Hội nghị
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Tổng Giám đốc Trần Hải Bình nhấn mạnh: Trong quý I, trùng vào thời gian nghỉ Tết, nhưng các đơn vị đã có nhiều cố gắng đẩy mạnh khâu sản xuất và tiêu thụ, các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu đều thực hiện đạt so với kế hoạch năm từ 30-33%. Bước sang quý II vào mùa mưa, giá nhiên liệu và phí môi trường xăng dầu tăng, khi thời tiết thuận lợi các đơn vị sản xuất than phải đẩy mạnh bóc đất, quan tâm thưc hiện công tác đền bù để đảm bảo kế hoạch khai thác than và đổ thải; các công ty xi măng thực hiện điều chỉnh tăng giá bán theo đà tăng giá chung, đẩy mạnh tiến độ đầu tư các hạng mục môi trường, PCCN; rà soát thực hiện các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra; đẩy mạnh ứng dụng tin học hoá, tự động hoá trong quản lý vật tư. Năm 2018, Tổng công ty thực hiện cơ chế điều hành kế hoạch để các đơn vị chủ động trong công tác điều hành sản xuất, quản lý kỹ thuật công nghệ, quản lý thiết bị… Công tác tái cơ cấu phải triển khai quyết liệt, trong quá trình thực hiện sẽ nẩy sinh nhiều tâm tư của người lao động, do vậy lãnh đạo các đơn vị phải nâng cao trách nhiệm của người đứng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động; các đơn vị cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của nhà nước để thực hiện công tác tái cơ cấu, thoái vốn theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của Nhà nước./                 
                                                                                                                         Tin bài: Dương Thúy Nga
                                                                                                                                  Ảnh: Hữu Hiền
 
 
 
 
 
Số lượt đọc: 1455 - Cập nhật lần cuối: 02:06 | 19/04/2018
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ