“Tập đoàn tin tưởng Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018”

 

 
Thuỳ Linh - Thanh Thảo
Đó là khẳng định của Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Hội nghị người lao động của Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc năm 2018.
 
 
Đánh giá chung về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc năm 2017, đồng chí Trần Hải Bình - Tổng Giám đốc Tổng Công ty nhấn mạnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn của ngành khoáng sản và xi măng nói chung, dưới sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Tập đoàn, Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp trong tổ chức sản xuất kinh doanh, đoàn kết nhất trí khắc phục mọi khó khăn, thực hành tiết kiệm chi phí, đảm bảo ổn định sản xuất, việc làm, thu nhập cho người lao động, tiêu thụ than và xi măng đạt với tiến độ kế hoạch đề ra, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Tổng Công ty đạt 60 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch TKV giao, nộp ngân sách 449 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch, tiền lương bình quân của người lao động 7,1 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% nghị quyết Hội nghị người lao động và bằng 104% so với năm 2016… 
 
 
 
Mục tiêu điều hành kế hoạch năm 2018 của Tổng Công ty là: điều hành sản xuất than, xi măng theo nhu cầu thị trường, đầu tư hợp lý phát triển bền vững các ngành nghề than, xi măng và các ngành nghề có liên quan phù hợp; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật - đổi mới công nghệ; hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giảm lao động để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững. Cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động. Thực hiện mục tiêu chung của TKV đề ra An toàn - Đổi mới - Phát triển.
 
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà CBCNV - LĐ Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc đã đạt được trong năm 2017; làm tốt các nhiệm vụ Tập đoàn giao từ việc thực hiện tái cơ cấu, tiêu thụ than và xi măng, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động trong bối cảnh gặp phải không ít khó khăn. Đồng chí Chủ tịch cũng đánh giá cao việc Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương,tổ chức bảo vệ thi công đóng đường qua bãi thải Tây của Công ty than Khánh Hoà thành công sau 4 năm kiên trì thực hiện, qua đó giúp Công ty than Khánh Hoà có đủ diện đổ thải đất đá phục vụ sản xuất trong các năm 2017 - 2019… Chủ tịch Lê Minh Chuẩn đề nghị, trong năm 2018, Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc cần tiếp tục sử dụng và vận hành tài sản, tài nguyên được Nhà nước giao hiệu quả, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động, làm tốt công tác an sinh xã hội; chú trọng thực hiện tốt công tác môi trường, tăng cường công tác quản trị tài nguyên; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Tổng Công ty trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đưa Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc trở thành một trong những đơn vị chủ lực của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam…
 
 
Số lượt đọc: 1866 - Cập nhật lần cuối: 16:08 | 16/01/2018
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ