Công ty cổ phần Xi măng La Hiên –VVMI đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

    Ngày 05/12/2017 Công ty cổ phần Xi măng La Hiên –VVMI đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: Sản xuất và tiêu thụ đạt 660 320 tấn vượt kế hoạch trước 26 ngày. 

 Tính đến hết ngày 05/12/2017 tấn xi măng tiêu thụ cuối cùng trong kế hoạch năm 2017 của Nhà máy xi măng La Hiên (Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên-VVMI) đã được tiêu thụ cho khách hàng. Nhà máy Xi măng La Hiên đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 theo hợp đồng phối hợp sản xuất kinh doanh đã ký với Tổng công ty trước 26 ngày. Tổng sản lượng tiêu thụ Xi măng và Clinke tính đến hết ngày 05/12/2017 là 660 320 tấn so với kế hoạch 660 000 tấn. Dự kiến sản lượng sản xuất và tiêu thụ của Nhà máy đến 31/12/2017 đạt khoảng 720 000  tấn tăng gần 10% so với kế hoạch năm 2017. Doanh thu dự kiến đạt gần 640 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 35 tỷ đồng tăng 5 tỷ đồng so với kế hoạch.
Trong bối cảnh chung hiện hiện nay nguồn cung xi măng quá dư thừa so với nhu cầu nên công tác tiêu thụ Xi măng gặp phải những khó khăn gay gắt, nhất là về thị trường tiêu thụ. Cạnh tranh về thị trường và giá bán diễn ra khốc liệt. Kết quả SXKD năm 2017 của Nhà máy là hết sức ấn tượng, thể hiện sự đoàn kết, đồng tâm của tập thể cán bộ công nhân Nhà máy, sự năng động sáng tạo, giữ vững và tìm kiếm những thị trường mới của tập thể lãnh đạo Nhà máy.  
Phát biểu tại buổi Mừng công Ông Dũng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên-VVMI cảm ơn sự chỉ đạo sâu sát, có hiệu quả của lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV trong mọi lĩnh vực: Tài chính, Kỹ thuật công nghệ; Cơ Điện;  Quản lý Thị trường; Giá bán sản phẩm..., Cảm ơn các bạn hàng đã giúp đỡ, tiêu thụ sản phẩm cho Nhà máy trong các năm qua đặc biệt là trong năm 2017. Cảm ơn các đơn vị bạn trong và ngoài ngành đã giúp đỡ có hiệu quả để Nhà máy hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2017... Mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ về mọi mặt của cấp trên, các cơ quan tổ chức, cá nhân đối với Nhà máy Xi măng La Hiên để Nhà máy tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và các năm kế hoạch tiếp theo. Đồng thời Ông cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đoàn kết và ủng hộ cao của lãnh đạo và tập thể người Lao động để Nhà máy hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao trong các năm tiếp theo.  
Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV, Ông Trần Hải Bình Tổng Giám đốc đã biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Xi Măng La Hiên-VVMI. Ông nhấn mạnh trong bối cảnh hết sức khó khăn của ngành sản xuất xi măng hiện nay Nhà máy xi măng La Hiên tiêu thụ vượt mức kế hoạch 26 ngày tăng doanh thu và vượt kết hoạch Lợi nhuận thể hiện sự cố gắng không mệt mỏi của Tập thể người Lao động của Nhà máy, sự đoàn kết nhất trí cao trong chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Nhà máy  và mong muốn Tập thể người Lao động Nhà máy đoàn kết, đồng tâm hiệp lực phát huy tối đa năng xuất thiết bị, quản lý tốt giá thành và thị trường để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà máy Xi Măng La Hiên hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội và phát triển bền vững./.
 
 
                              Lãnh đạo Tổng công ty và lãnh đạo Nhà máy trong ngày mừng công 
                                                                        
                                                                                                                                                    Ảnh và tin của H.H
 
 
 
 
 
 
Số lượt đọc: 1943 - Cập nhật lần cuối: 03:56 | 14/12/2017
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ