HỘI THI AN TOÀN, VỆ SINH VIÊN GIỎI CẤP TỔNG CÔNG TY NÃM 2017
Trong 2 ngày từ 08/6 ðến 09/6/2017, tại Công ty Cổ phần Khách sạn Thái Nguyên-VVMI,  Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã tổ chức Hội thi ATVSV giỏi cấp Tổng công ty năm 2017.  Tham dự Hội thi có 27 An toàn vệ sinh viên (ATVSV) được tuyển chọn từ 10 đơn vị trong Tổng công ty. Tới dự và chỉ ðạo Hội thi có ông Vũ Minh Tân- Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban tổ chức, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty- Phó ban tổ chức cùng Lãnh đạo các đơn vị.
Trong những nãm gần đây, công tác An toàn vệ sinh lao ðộng đã được lãnh đạo Tổng công ty đặc biệt quan tâm, với việc ban hành nhiều vãn bản quy phạm pháp luật, các giải pháp đồng bộ để thúc đẩy công tác an toàn vệ sinh lao động. Thực hiện các quy định của Ðảng và Nhà nước, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP luôn coi trọng công tác An toàn vệ sinh lao động, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhằm đảm bảo chế độ chính sách, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao ðộng. Chính vì vậy, công tác An toàn vệ sinh lao động đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, ý thức của người sử dụng lao động, người lao ðộng ngày càng được nâng cao, điều kiện làm việc của người lao động được quan tâm, cải thiện.
Nhằm phổ biến, tuyên truyền cho người lao động hiểu rõ hõn các qui định của pháp luật về An toàn vệ sinh lao ðộng, cũng như tạo điều kiện cho người lao động được giao lưu và học hỏi, Tổng Giám ðốc và Ban thường vụ Công ðoàn Tổng công ty tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi nãm 2017. Việc tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh lao động là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, là cơ hội để các thí sinh học tập, chia sẻ kinh nghiệm qua đó sẽ rút ra những bài học quý giá trong công tác An toàn vệ sinh lao động.
Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ nãng, chất lượng hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên; góp phần thực hiện tốt công tác ATVSLÐ ở các đơn vị, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề.
Mục đích của Hội thi là đánh giá chất lượng hoạt ðộng của mạng lưới an toàn vệ sinh viên của các đơn vị, làm cơ sở cho việc bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ ATVSV, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất đạt nãng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn. Nâng cao nhận thức, phương pháp và kỹ nãng hoạt động về công tác an toàn vệ sinh lao động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, nhằm hạn chế các nguy cơ mất an toàn và sự cố trong hoạt động sản xuất. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, chế ðộ chính sách về an toàn vệ sinh lao động, vận động công nhân viên chức lao động tích cực tham gia thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi, xây dựng vãn hóa an toàn trong doanh nghiệp. Tạo điều kiện để mạng lưới an toàn vệ sinh viên thể hiện trình độ hiểu biết và kỹ nãng thực hành trong các hoạt động của mình; trao đổi kinh nghiệm giữa an toàn vệ sinh viên của các đơn vị với nhau; tuyên dương và khen thuởng kịp thời những đơn vị, những an toàn vệ sinh viên đạt thành tích cao trong Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi.
Phát biểu khai mạc Hội thi, ông Vũ Minh Tân – Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban tổ chức đã chỉ đạo công tác An toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng cần được sự quan tâm thực hiện của cả hệ thống chính trị cũng như toàn thể người lao động trong Tổng công ty, thực hiện nhiệm vụ ðảm bảo an toàn vệ sinh lao ðộng, ngoài hoạt động của lực lượng cán bộ an toàn các cấp thì mạng lưới an toàn vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý, hướng dẫn của công đoàn tại các phân xưởng, tổ, đội, đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao ðộng, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn trong lao động; bệnh nghề nghiệp; bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe, khả nãng lao động cho ngýời lao động. 
Ðể ðảm bảo cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên hoạt động tốt, ban điều hành và công đoàn các cấp tạo điều kiện cho an toàn vệ sinh viên hoạt động như: bố trí thời gian làm việc, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao ðộng, huấn luyện về kỹ nãng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.
Qua 2 ngày, các ATVSV thực hiện 3 phần thi gồm: Thi năng khiếu; thi kiến thức an toàn chuyên ngành; thi hình ảnh trực quan hoặc chế độ chính sách pháp luật về công tác AT-VSLĐ; thi lý thuyết và thực hành về PCCC hoặc sơ cấp cứu người bị TNLĐ. Kết thúc Hội  thi, ông Nguyễn Mạnh Hùng- Chủ tịch Công ðoàn Tổng công ty- Phó ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức đã ðánh giá cao công tác tổ chức Hội thi ATVSV ở cấp cơ sở và tổ chức tuyển chọn, ôn luyện cho các ATVSV tham gia dự thi cấp Tổng công ty. Hội thi đã biểu dưỡng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích và chọn được 01 tiểu phẩm và 04 cá nhân xuất sắc tham gia dự thi ATVSV giỏi cấp Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ X, nãm 2017.
 
Kết quả cuộc thi:
1. Giải toàn ðoàn:
- Giải Nhất: Công ty cổ phần xi mãng La Hiên VVMI.
- Giải nhì: Công ty than Khánh Hòa VVMI.
- 02 giải ba:  Công ty than Na Dương VVMI và Công ty than Núi Hồng VVMI.
- 03 giải khuyến khích: Công ty cổ phần xi mãng Tân Quang VVMI; Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI và Công ty cổ phần xi mãng Quán Triều VVMI.
2. Giải tiểu phầm:
- Giải nhất: Công ty than Khánh Hòa VVMI với tiểu phẩm “Ðấu tranh vì an toàn”
- Giải nhì: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với tiểu phẩm “Chuyện của bác trai”.
- Giải ba: Công ty cổ phần xi mãng Quán Triều VVMI với tiểu phẩm “Diêm vương không tuyển được người”.
- Hai giải khuyến khích thuộc về công ty cổ phần xi mãng Tân Quang VVMI và công ty than Na Dương VVMI.
3. Giải cá nhân: Gồm 09 ATVSV xuất sắc; 10 ATVSV giỏi và 03 ATVSV khá.
 
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THI
 
 
Ông Vũ Minh Tân, Phó Tổng Giám ðốc phát biểu khai mạc Hội thi.
 
 
 
Thi thực hành sơ cấp cứu
 
 
Ông Vũ Minh Tân, Phó Tổng Giám đốc – Trưởng ban tổ chức Hội thi trao thưởng toàn đoàn cho các đơn vị.
 
 
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty – Phó ban tổ chức Tổng kết Hội thi.
 

 

Số lượt đọc: 2200 - Cập nhật lần cuối: 08:17 | 22/06/2017
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ