Hội nghị người lao động Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV - CTCP 2017

 

 
Ngày 04/01/2017, tại Khách sạn Thái nguyên, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2017
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các ông Lê Minh Chuẩn- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; ông Lê Thanh Xuân- Chủ tịch Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, bà Đỗ Thị Loát- Kiểm soát viên Nhà nước.  Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP có các ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT; ông Trần Hải Bình - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, các ông, bà là thành viên HĐQT, BKS, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty và 122 đại biểu đại diện cho hơn 4.450 người lao động làm việc tại các đơn vị của Tổng Công ty. 
Tại Hội nghị ông Trần Hải Bình  - Tổng Giám đốc Tổng công ty đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2017. Trong năm 2016, Tổng Công ty gặp rất nhiều khó khăn: Giá bán than giảm do ảnh hưởng bởi than nhập khẩu, các loại thuế, phí trong khai thác than tăng cao; công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ sản xuất và đổ thải gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; sản xuất than hầm lò tại Công ty than Khánh Hoà 2 lần bị sự cố bục nước; thị trường xi măng cạnh tranh gay gắt, giá bán bị giảm nhiều.  
Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, sự thống nhất, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự cố gắng, vượt khó, chia sẻ của toàn thể người lao động. Kết quả Tổng Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao: Bốc xúc trên 10 triệu m3 đất đá, khai thác và tiêu thụ trên 1550 nghìn tấn than, đào lò 515 mét, sản xuất và tiêu thụ xi măng đạt trên 2,1 triệu tấn; doanh thu sản xuất kinh doanh toàn Tổng Công ty đạt 4479 tỷ đồng, tiền lương bình quân đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng; lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỷ đồng.
Phát biểu tại Hội nghị ông Lê Minh Chuẩn: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã ghi nhận những thành tích trong sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đã đạt được trong năm 2016, đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn thách thức của Tập đoàn và Tổng công ty trong thời gian tới yêu cầu Tổng công ty tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu lao động theo đề án tái cơ cấu được TKV phê duyệt; tinh giảm lao động gián tiếp, phục vụ, phụ trợ; tăng năng xuất lao động, tích cực chủ động, sáng tạo đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.
Tại Hội nghị ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch công đoàn Tổng Công ty đã phát động phong trào thi đua năm 2017 và kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong Tổng công ty nhiệt tình hưởng ứng.
Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ quản lý theo đúng quy định. Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 05 thành viên và Bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc gồm 05 thành viên.
Hội nghị đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết năm 2017, thực hiện mục tiêu, kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh năm 2017, Tổng Công ty sẽ quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu SXKD chủ yếu: Bốc xúc trên 9,8 triệu m3 đất đá, khai thác và tiêu thụ trên 1400 nghìn tấn than, đào lò 1 585 mét, sản xuất và tiêu thụ xi măng trên 2 triệu tấn; doanh thu sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty trên 4300 tỷ đồng, ; lợi nhuận trước thuế đạt 93,8 tỷ đồng phấn đấu đạt 100.7 tỷ đồng, tiền lương bình quân đạt trên 7 triệu đồng/người/tháng./.
Một số hình ảnh hội nghị:
 
 
 
 
 
 
 
Tin bài: Phòng TCNS
 
Số lượt đọc: 2822 - Cập nhật lần cuối: 02:17 | 09/01/2017
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ