Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc cần năng động thích ứng cơ chế thị trường.

 

Ngày 4/1, tại Thái Nguyên, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017. Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam  Lê Minh Chuẩn đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
 Năm 2016, ngành Than có nhiều biến động đặc biệt là trong những tháng cuối năm tồn kho toàn ngành tăng cao, trước những khó khăn bất thường đó, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc đã tích cực triển khai các giải pháp trong tổ chức sản xuất kinh doanh, đoàn kết nhất trí khắc phục mọi khó khăn; thực hành tiết kiệm chi phí, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Doanh thu toàn Tổng Công ty đạt 4.479 tỷ đồng bằng 102% kế hoạch, bằng 97,3% NQ HN NLĐ năm 2016. Lợi nhuận trước thuế 105 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch TKV giao và bằng 106% kế hoạch điều hành của Tổng công ty, bằng 91% NQ HN NLĐ năm 2016. Nộp ngân sách: 449 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch. Tiền lương bình quân của người lao động năm 2016 đạt: 6.850.000 đồng/người - tháng/KH 6 590 000 đồng/người-tháng và bằng 104% NQ HN NLĐ năm 2016. TGĐ Trần Hải Bình cho biết, mặc dù doanh thu và lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch Tập đoàn giao nhưng so với mục tiêu của Nghị quyết Hội nghị NLĐ thì chưa đạt. Mặc dù vậy nhưng kết quả năm 2016 là sự nỗ lực hết mình của đội ngũ người lao động toàn Tổng công ty. 
Về tiêu thụ than năm 2016 sản lượng tiêu thụ than của Tổng công ty vượt kế hoạch (đạt 103%) chủ yếu do nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, Na Dương và các đơn vị sản xuất xi măng của Tổng công ty lấy than ổn định. Các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ đều đạt và vượt so với kế hoạch năm 2016 Tập đoàn giao. Sản lượng bóc đất đá sản xuất đạt 102% kế hoạch năm. Sản lượng than nguyên khai (TNK) thực hiện bằng 101% kế hoạch năm, hệ số bóc đất sản xuất là 7,42 m3/tấn bằng 100% kế hoạch (điều chỉnh) TKV giao.
Về sản xuất và tiêu thụ xi măng, năm 2016 mặc dù giá xi măng trên thị trường khu vực các tỉnh phía Bắc bình quân giảm giá so với đầu năm từ 50.000 đến 100.000 đồng/tấn tùy từng khu vực, đó là điều bất lợi cho các đơn vị sản xuất xi măng. Tuy nhiên do cải tạo tốt các thiết bị chính, vận hành dây chuyền liên tục, chất lượng clinker luôn ổn định, sử dụng thử nghiệm các vật liệu sẵn có như tro bay của Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, đá đen của Công ty than Khánh Hòa, huy động tối đa công suất của từng công đoạn sản xuất nhằm hạn chế tối đa chạy thiết bị trong giờ cao điểm nên kết quả năm 2016 sản lượng tiêu thụ xi măng năm 2016 đạt 2.104 346 tấn, bằng 102% nghị quyết HNNLĐ. 
Bước sang năm 2017, Tổng công ty đưa ra mục tiêu tổng quát là: Điều hành sản xuất than, xi măng theo nhu cầu thị trường, đầu tư hợp lý phát triển bền vững các ngành nghề than, xi măng và các ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ phù hợp; tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật - đổi mới công nghệ; hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giảm lao động để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững. Cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động. 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn, đánh giá cao nỗ lực của người lao động toàn tổng công ty. Chủ tịch nhấn mạnh, bước sang năm 2017, trước những thách thức của cơ chế thị trường, sự thay đổi mạnh mẽ về tái cơ cấu toàn ngành Than, Tổng công ty cần năng động thích ứng với cơ chế thị trường, cần đồi mới phù hợp với lộ trình của đề án tái cơ cấu. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh nào người lao động ngành Than vẫn lấy Kỷ luật – Đồng tâm là kim chỉ nam cho mọi hoạt động là nền tảng cho sự phát triển. 
Cũng tại Hội nghị các đơn vị trong Tổng công ty đã kí kết giao ước thi đua năm 2017.
 
Các chỉ tiêu năm 2017: 
 - Sản xuất than sạch:1429 000 tấn; Sản xuất than nguyên khai:1 330 000 tấn; Tiêu thụ than: 1 429 000 tấn, phấn đấu tiêu thụ trên 1 540 000 tấn;
 Tiêu thụ xi măng: 2 070 000 tấn, phấn đấu tiêu thụ trên 2 080 000 tấn
 - Doanh thu: 4.314 tỷ đồng, trong đó: Sản xuất than 1.490 tỷ đồng, sản xuất khác 2.824 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế lãi: 93,8 tỷ đồng, phấn đấu lãi:100,7 tỷ đồng, trong đó: Sản xuất than 20 tỷ đồng, sản xuất xi măng 71,5 tỷ và sản xuất kinh doanh khác lãi 9,2 tỷ đồng.
 - Tiền lương bình quân của CBCNV: 7 077 000 đồng/người - tháng.
 
 
Số lượt đọc: 2647 - Cập nhật lần cuối: 08:25 | 06/01/2017
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ