Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP góp phần đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường
Trong những năm qua, các đơn vị của Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc đã và đang góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cùng với sự phát triển vững mạnh trong sản xuất kinh doanh, Tổng công ty cũng luôn đi đầu trong các hoạt động xã hội, tạo nét văn hóa riêng tại những địa phương mà các đơn vị sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty đứng chân trên địạ bàn các tỉnh. Đặc biệt tại tỉnh Thái Nguyên.
Góp phần an sinh xã hội
Nhận thức được những tác động trong quá trình thực hiện các dự án đến lợi ích và cuộc sống người dân địa phương trên các lĩnh vực như việc làm và môi trường. Chính vì vậy, trong quá trình triển khai các dự án và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, VVMI đã luôn chú trọng đến công tác tuyển dụng lao động tại địa phương thuộc diện đền bù GPMB. Từ năm 2002 đến năm 2012, Tổng công ty đã tuyển dụng lao động là người dân các địa phương trong diện đền bù, cụ thể: Công ty than Núi Hồng đã tuyển dụng có 260 lao động của 02 xã Yên Lãng và Na Mao làm việc tại Công ty chiếm tới 35% tổng số CB,CNV-LĐ; Công ty than Khánh Hòa đã tuyển dụng 172 lao động; Công ty CP Xi măng Quán Triều đã tuyển dụng 63 lao động trong diện đền bù, đồng thời đã tiếp nhận hơn 60 lao động trong diện đền bù của Công ty than Khánh Hòa chuyển đến để làm việc tại nhà máy; Công ty CP Xi măng La Hiên đã tuyển dụng hơn 50 lao động.
Với phương châm phát triển hài hòa với cuộc sống của người dân tại địa phương, tạo ra nguồn lực thúc đẩy sự phát triển để xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc giải quyết lao động tại các địa phương, VVMI còn tổ chức đào tạo nghề và bố trí việc làm cho các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp để khai thác than: Hỗ trợ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp học nghề; tăng dần tỷ lệ đầu tư cho đào tạo nghề dài hạn; đa dạng hóa nguồn và phương thức trả học phí; dùng một phần tiền đền bù để đào tạo nghề bắt buộc, có chính sách ưu tiên xuất khẩu lao động kỹ thuật đối với lao động trẻ; đào tạo chuyển đổi nghề phù hợp, hỗ trợ họ tiếp cận hệ thống tín dụng của địa phương để phát triển kinh tế gia đình, kinh doanh cá thể, tiểu thương,… Ưu đãi, miễn, giảm thuế với người lao động lớn tuổi, lao động trình độ học vấn thấp.Từ những việc làm thiết thực đó của VVMI mà đời sống văn hóa của người dân ở xung quanh các đơn vị đứng chân đều được cải thiện lên rất nhiều. 

 Bảo vệ môi trường 
 
Mặc dù các đơn vị thành viên của Tổng công ty đứng chân rải rác tại các tỉnh  phía Bắc nhưng với phương châm sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội mà trong những năm qua các đơn vị không những thực hiện nghiêm Luật BVMT mà còn hỗ trợ người dân ổn định sản xuất. Điều đáng nói là công tác bảo vệ môi trường được các đơn vị sản xuất tiến hành thường xuyên nhằm giảm thiểu các tác động về môi trường như: Tích cực xử lý bụi phát sinh trong quá trình sản xuất, xử lý nước thải theo đúng quy chuẩn và thu hồi xử lý các chất thải rắn nguy hại trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, trồng cây xanh trên các bãi thải, hoàn thổ phục hồi đất đai trả lại diện tích đất nông nghiệp cho địa phương tại những khu vực kết thúc khai thác than v v.
Tại Công ty than Núi Hồng đã cải tạo hoàn thổ phục hồi thành công 12,37 ha đất trên diện tích đã khai thác tại moong 1A và Bắc thấu kính II trở thành đất nông nghiệp, đồng thời xây dựng hệ thống mương nội đồng cung cấp nước cho toàn bộ diện tích đất này. Tổng khối san lấp mặt bằng đạt trên 232 nghìn m3 với giá trị là 1,8 tỷ đồng. Công tác phục hồi cải tạo đất sau khai thác than của Công ty than Núi Hồng đã tạo điều kiện thuận lợi giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho các hộ dân địa phương trong diện bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngoài ra Công ty còn ủng hộ xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa…cho địa phương với số tiền hàng tỷ đồng.  Tại Công ty than Khánh Hòa tiến hành nhiều dự án đền bù GPMB để mở rộng sản xuất, ngoài việc trả tiền đền bù theo quy định, Công ty tiến hành xây dựng và cải tạo nhiều hạng mục công trình xây dựng và cải tạo môi trường phục vụ dân sinh tại địa phương. Cụ thể: Đường bê tông từ quốc lộ 3 vào mỏ than Khánh Hòa, trị giá trên 10 tỷ đồng; Xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã Phúc Hà, giá trị trên 6 tỷ đồng; Xây dựng khu tái định cư  phường Tân Long - Giai đoạn I, với giá trị trên 14 tỷ đồng; Xây dựng Nhà Văn hóa xóm 8 trị giá 240 triệu đồng;  Xây dựng Trường cấp I, II, trụ sở Ủy ban Nhân dân,Trạm y tế xã Phúc Hà, giá trị trên 26 tỷ đồng; Cải tạo, chống bụi tuyến đường ô tô qua khu dân cư phường Quán Triều, Tân Long và xã Phúc Hà năm 2015 trị giá trên 13 tỷ đồng; đổ đường nhựa liên xã tại xã An Khánh năm 2013, giá trị trên 2 tỷ đồng; Di chuyển mương cấp nước phục vụ nông nghiệp cánh đồng thôn Đồng Bục xã An Khánh năm 2014, giá trị 435 triệu đồng; Xây dựng trạm bơm xóm Tân Bình (xã An Khánh) năm 2015, giá trị 1,2 tỷ đồng. Tiếp đến là làm đê chắn chân bãi thải Nam: 724 (m); Trồng cây keo lai, diện tích 10,93 ha (Dự án cải tạo phục hồi môi trường khu vực bãi thải Nam). 
 
Nâng cao trách nhiệm xã hội, Tổng công ty cùng với các đơn vị thành viên đứng chân trên tỉnh Thái Nguyên đã và đang chung tay góp sức cùng cộng đồng giảm  thiểu những ảnh hưởng lớn đến con người và môi trường.  Những kết quả đáng khích lệ đó là minh chứng cụ thể cho việc thực hiện và tuân thủ những cam kết về an toàn sức khỏe và môi trường của Tổng công ty, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thông suốt, nâng cao hình ảnh và vị thế của các đơn vị tại địa phương.
                                                           Hằng Thương
 
Số lượt đọc: 2497 - Cập nhật lần cuối: 02:17 | 08/09/2016
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ