ĐÁM CƯỚI MÙA XUÂN

ĐÁM CƯỚI MÙA XUÂN
     Nguyễn Đình Thái


Trai: anh chàng máy xúc
Gái: ca trưởng Nhà sàng
Yêu nhau từ năm ngoái
Nay ra mắt họ hàng

Xóm mỏ đang vào Tết
Nhà trai dẫn lễ sang
Năm trai năm mâm lễ
Năm áo đỏ rộn ràng

Năm gái bên nhà gái
Năm áo đỏ dịu dàng
Khép nép ra đón lễ
Sánh đôi với năm chàng

Ngắm mười cánh áo đỏ
Bà con nắc nỏm khen
Rồi cữ này năm tới
Mùa xuân ắt lại sang.                                                                        
                                                                                 

   13 h 09 24/12/2014
    Nguyễn Đình Thái

                                                                                         

Số lượt đọc: 3690 - Cập nhật lần cuối: 13:46 | 08/01/2015
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ