THÔNG CẢM, SẺ CHIA !

                                                LỜI TÁC GIẢ

 
Năm 2016, ngành Than gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, than tồn kho hàng  triệu tấn, ảnh hưởng không tốt đến sản xuất và đời sống người  thợ mỏ. Thông cảm với nỗi khó khăn, vất vả của những người đồng nghiệp cũ, những người đã đi qua cuộc đời người thợ mới thấu hiểu hoàn cảnh này!
                                 
         THÔNG CẢM, SẺ CHIA !
 
Cuộc sống lúc thịnh, lúc suy!
Thuận lợi rồi cũng đến thì khó khăn
Vượt qua bao nỗi gian truân
TKV vẫn giữ phần vẻ vang
Tám mươi năm, trang sử vàng
Đường đi rộng mở thênh thang cho ngành
Biết bao nhiêu lớp cha anh
Hy sinh, phấn đấu rạng danh nước nhà
Công nhân, cán bộ chúng ta
Khó khăn, đoàn kết mới là tình thân
Bảo ban nhau thật ân cần
Cùng nhau chia sẻ, góp phần vượt qua
Mong cho tất cả mọi nhà
Lạc quan, tin tưởng đi qua lúc này
Hy vọng than tiêu thụ ngay
Công nhân đỡ khổ lại say với nghề
Mùa Than đã đến cận kề
Yêu người thợ mỏ đi về với than
Trời thu trong sáng vô vàn
Thợ mỏ ta quyết vững vàng tiến lên...
 
 
 
   Hà Nội, tháng 9 năm 2016
Nguyễn Quang Tình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số lượt đọc: 2497 - Cập nhật lần cuối: 13:38 | 26/09/2016
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ