TT ĐIỀU DƯỠNG & PHỤC HỒI CNNT

  

 

  [endif] [endif] [endif]TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGÀNH THAN-VVMI

 

Địa chỉ: Sầm Sơn – Thanh Hóa

ĐT: 037 3821420; Fax: 037 3821754

Quá trình thành lập:

Thành lập ngày 02/6/1992

Lĩnh vực kinh doanh:

+ Kinh doanh khách sạn, du lịch, dịch vụ ăn uống;

+ Vận tải hành khách;

+ Điều dưỡng, phục hồi chức năng

T


Số lượt đọc: 5563 - Cập nhật lần cuối: 10:27 | 02/12/2010
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ