HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

 

Ngày 24/01/2019, Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trịnh Huy Thành –Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có: Đồng chí Phạm Thị Kim Loan – Chánh Văn phòng Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội; Đồng chí Trần Hải Bình – Bí thư, Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP; Đồng chí Vũ Đình Lên –Phó Bí thư, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP cùng các đồng chí UVBCH đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong cơ quan Tổng công ty.
 
 
Đồng chí Vũ Đình lên đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
 
Năm 2018 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về thăm ngành than... Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng và đơn vị trong sạch, vững mạnh, phối hợp với Lãnh đạo Tổng công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.
           Đảng bộ Tổng công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy với hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thường xuyên chỉ đạo các chi bộ tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong Tổng công ty yên tâm công tác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng ủy đề ra. Nhờ đó, Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã đạt được kết quả đáng kể: Lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty đề ra đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; Việc thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết phiên họp Đảng ủy hàng tháng và phiên họp Đảng ủy mở rộng hàng quý cơ bản theo đúng tiến độ; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, tổ chức cán bộ, tài chính kế toán, đầu tư xây dựng, các tổ chức đoàn thể chính trị…Đảng viên và quần chúng ổn định tư tưởng chính trị, yên tâm công tác, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Quy chế, Quy định của của cấp trên và của Tổng công ty. Cán bộ, đảng viên và quần chúng nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đảng của Đảng bộ Tổng công ty vẫn còn có một số khó khăn, tồn tại: Năm 2018, Đảng bộ Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ được giao với khối lượng công việc lớn, trong khi đó các đồng chí trong Đảng ủy đều làm công tác kiêm nhiệm, nên trong quá trình thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên có lúc, có việc gặp nhiều khó khăn; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và của các công ty con đơn vị trực thuộc mặc dù rất được Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng công ty chú trọng, chỉ đạo đôn đốc thường xuyên nhưng một số đơn vị khi triển khai thực hiện còn chậm tiến độ và chất lượng kết quả chưa tốt cụ thể như: 
- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở các đơn vị sản xuất than vẫn tiếp tục gặp khó khăn do một số các hộ dân không đồng thuận với cơ chế, chính sách, đơn giá đền bù; khó khăn trong việc tái định cư, định canh và giải quyết việc làm của các hộ dân bị thu hồi đất; làm ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác và đổ thải đất đá;
- Thị trường tiêu thụ xi măng vẫn diễn ra cạnh tranh gay gắt, giá bán giảm do cạnh tranh thị trường tiêu thụ, hiệu quả kinh doanh thấp; tình hình tài chính của Công ty cổ phần xi măng Tân Quang và Công ty cổ phần xi măng Quán Triều vẫn trong tình trạng khó khăn, do còn lỗ lũy kế và thiếu nguồn vốn trả nợ ngân hàng theo khế (thời gian khấu hao dài hơn thời gian trả nợ).
- Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP là công ty cổ phần nên việc thoái vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Nghị định 91/2015/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bố sung, hướng dẫn thi hành Nghị định 91. Việc xác định giá trị doanh nghiệp làm cơ sở xác định giá thoái vốn tại các Công ty cổ phần có điểm còn chưa được rõ ràng như (Lợi thế quyền sử dụng đất, giá trị văn hóa doanh nghiệp…). 
Mặt khác, do các văn bản pháp luật về chứng khoán hiện hành chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp chào bán cổ phiểu của cổ đông tại các công ty chưa đại chúng ra công chúng.Vì vậy, tiến độ thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty con chưa đạt theo kế hoạch đề ra.  
Khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm đó và phát huy kết quả đã đạt được của công tác xây dựng Đảng trong năm 2018, Đảng bộ Tổng công ty đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ Tổng công ty năm 2019. Phương hướng, nhiệm vụ được đề ra thể hiện tinh thần lãnh đạo cụ thể, sâu sát trong công tác lãnh đạo Tổng công ty xây dựng Nghị quyết, kế hoạch công tác 2019 của Tổng công ty được xây dựng trên các mặt công tác chính với mục tiêu như sau: Điều hành sản xuất than, xi măng theo nhu cầu thị trường, đầu tư hợp lý phát triển bền vững các ngành nghề than, xi măng và các ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ phù hợp; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật - đổi mới công nghệ; hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giảm lao động để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững. Cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động. Thực hiện mục tiêu chung của TKV đề ra là: AN TOÀN - ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN. Về công tác xây dựng Đảng chú trọng vào các lĩnh vực: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát và Công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.
 
 
Đồng chí Trịnh Huy Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
            Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Huy Thành ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được, đặc biệt biểu dương các hoạt động mà Đảng ủy chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện trong năm 2018 như hoàn thành vượt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cũng như công tác xây dựng đảng. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chính trị nội bộ ổn định, tư tưởng đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động vững vàng. Đồng chí cũng nhất trí phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 mà Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra và nhấn mạnh đến một số vấn đề mà Đảng bộ Tổng công ty cần chú trọng trong năm 2019. Đó là Đảng bộ Tổng công ty cần nhận diện được hạn chế và phải có biện pháp khắc phục; Bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Tổng công ty, của Bộ, ngành; Tiếp tục tổ chức học tập Nghị quyết của Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng; của Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn, của Đảng ủy Tổng công ty. Tiếp tục phối hợp với lãnh đạo địa phương nơi có các công ty con, đơn vị trực thuộc đóng quân để chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở các đơn vị sản xuất than, giữ vững chính trị nội bộ, đoàn kết để tạo nên sức mạnh toàn diện. Đồng chí mong rằng năm 2019, Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục phát huy sức chiến đấu của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Tổng công ty để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
 
 
 
           Đồng chí Trần Hải Bình – Bí thư, Tổng giám đốc thay mặt Đảng ủy Tổng công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trịnh Huy Thành và các ý kiến phát biểu tham luận trong Hội nghị. Đồng chí gửi lời cảm ơn đến đồng chí Trịnh Huy Thành – Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội và các đại biểu tham dự hội nghị, các đồng chí trong Ban chấp hành, các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc đã hết sức tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong năm 2018. Đồng chí Bí thư cũng đề nghị tất cả các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty, các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể các đồng chí đảng viên tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác năm 2019. Nhân dịp năm mới sắp đến, Trần Hải Bình – Bí thư, Tổng giám đốc gửi lời chúc sức khỏe, thành công và chúc mừng năm mới tới toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị.
 
 
 
 
 
Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty cũng đã trao Giấy khen cho 02 Chi bộ và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Tin và ảnh: Trịnh Thị Ngoan
 
 

 

Số lượt đọc: 611 - Cập nhật lần cuối: 15:37 | 28/01/2019
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ