Học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

Ngày 08/01/2019, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao đông trong cơ quan Tổng công ty .

 
         Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Hải Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ.
 
 
 
 
Đồng chí Phạm Ngọc – Trưởng phòng GDLLCT, Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội, Giảng viên cao cấp, báo cáo viên Trung ương giới thiệu và quán triệt nội dung các Nghị quyết
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đồng chí Phạm Ngọc – Trưởng phòng GDLLCT, Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội, Giảng viên cao cấp, báo cáo viên trung ương giới thiệu và quán triệt nội dung các Nghị quyết gồm: Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW “Về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Nghị quyết số 36-NQ/TW “về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và một số vấn đề quan trọng khác. Báo cáo viên trung ương Phạm Ngọc đề nghị các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nghị quyết trong đó cần lưu ý: Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.
 
 
Thay mặt  Đảng bộ, đồng chí Trần Hải Bình, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP nhấn mạnh, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã thực sự góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới hiện nay; đề cao giá trị tự soi, tự sửa, tự kiểm điểm, tự chỉnh đốn; đồng thời răn đe, cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ sai phạm của từng cán bộ đảng viên. Thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định chính là thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, là cam kết chính trị của các đồng chí cán bộ, đảng viên đối với chính mình, đối với toàn Đảng, toàn dân; đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, là nét văn hóa của mỗi cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị. Cán bộ đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải nêu gương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ từ trên xuống dưới trong toàn hệ thống chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đồng chí Bí thư đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ cần đào sâu nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới, việc học tập quán triệt không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc nội dung mà cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở cơ quan, đơn vị mình xây dựng nhiệm vụ đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội mà nghị quyết đề cập. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết tới gia đình và người thân cùng học tập. 
 
Tin và ảnh: Trịnh Thị Ngoan
 
 
 
 

 

Số lượt đọc: 590 - Cập nhật lần cuối: 09:36 | 11/01/2019
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ