VVMI: Tổ chức Lớp bồi dưỡng cán bộ chỉ huy sản xuất cấp công trường phân xưởng

 

Thực hiện chỉ đạo của TKV tại Công văn số 1966/TKV-TCNS ngày 27/4/2017 về việc triển khai công tác đào tạo đối với cán bộ chỉ huy sản xuất cấp công trường, phân xưởng và Quyết định số 1813/QĐ-TKV ngày 09/10/2017 của TKV về ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng người chỉ huy sản xuất cấp công trường, phân xưởng.
Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 02/12/2018, Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP đã phối hợp với Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Lớp bồi dưỡng cán bộ chỉ huy sản xuất cấp công trường phân xưởng cho 31 học viên là quản đốc, phó quản đốc của các đơn vị sản xuất than trong Tổng công ty.
Nội dung chương trình đào tạo gồm các môn học: Khoa học quản lý và kỹ năng lãnh đạo; Tâm lý học quản lý và văn hóa doanh nghiệp; Pháp chế kinh tế và tổ chức quản lý theo Luật Doanh nghiệp; Kế hoạch tác nghiệp, chỉ huy sản xuất; Quản lý kỹ thuật công nghệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Công tác AT-VSLĐ và ứng cứu sự cố, tìm kiếm cứu nạn trong sản xuất; Công tác quản lý lao động, tiền lương, chi phí, vật tư, hoạch toán giá thành sản phẩm tại công trường, phân xưởng và Mô hình tổ chức quản trị hiện đại theo 5S và KPI.
Qua khóa học, học viên đã được củng cố các kỹ năng về Xây dựng kế hoạch sản xuất và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất của công trường, phân xưởng theo chỉ đạo của Công ty. Nhận định và đánh giá được các nguy cơ về mất an toàn lao động để có biện pháp xử lý phù hợp. Tổ chức điều hành chỉ huy sản xuất tại công trường, phân xưởng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ, quy định an toàn và tiến độ sản xuất. Tổ chức và thực hiện chỉ đạo đúng các quy định trong công tác AT – VSLĐ, ứng cứu sự cố, tìm kiếm cứu nạn tại công trường, phân xưởng. Áp dụng được tiến bộ KHKT, các kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến trong sản xuất tại đơn vị. Tổ chức và thực hiện chế độ hoạch toán kinh tế, quản trị chi phí nội bộ công trường, phân xưởng. Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu và kiểm tra chất lượng sản phẩm và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động đúng quy định của Tập đoàn, Tổng công ty và Công ty. Xây dựng môi trường làm việc văn hóa, giao tiếp ứng xử lành mạnh nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động, tạo động lực để người lao động gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Kết thúc khóa học, cả 31 học viên đều được trao chứng chỉ đạt kết quả tốt trong khóa học./.
 
Một số hình ảnh của Lớp học 
 
 
đồng chí Ngô Ngọc Sơn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Lớp họcCác học viên bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp 
 

Chụp ảnh lưu niệm kết thúc khóa học
 
Số lượt đọc: 762 - Cập nhật lần cuối: 16:32 | 25/12/2018
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ