Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP Phát động đợt thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than, xi măng quý IV năm 2018

 Nhằm mục đích thúc đẩy, động viên CBCNLĐ hăng say lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than, xi măng quý IV và cả năm 2018, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Đồng thời lập thành tích chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 – 12/11/2018), chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân cán bộ ngành Than và tỉnh Quảng Ninh (15/11/1968 - 15/11/2018). Tổng giám đốc và Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP phát động đợt thi đua cao điểm về sản xuất và tiêu thụ than, xi măng quý IV năm 2018 với chủ đề: Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, thi đua giành năng suất, chất lượng cao, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch 90 ngày đêm sản xuất, tiêu thụ than, xi măng quý IV và cả năm 2018.

Trong quý IV năm 2018, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua: Than tiêu thụ ≥ 323 000 tấn; than nguyên khai hầm lò ≥ 13 500 tấn; xi măng tiêu thụ ≥ 584 693 tấn. 
Để hoàn thành mục tiêu trên, Tổng giám đốc Tổng công ty xét thưởng thi đua quý IV năm 2018 cho các đơn vị hoàn thành vượt mức các mục tiêu về sản lượng sản xuất than nguyên khai hầm lò, tiêu thụ than và xi măng. 
 Theo đó, Tổng Công ty đề nghị các đơn vị tổ chức phát động thi đua với những mục tiêu và biện pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2018; xây dựng kế hoạch tác nghiệp chi tiết theo từng tuần, tháng, triển khai giao cụ thể tới các phòng, ban, phân xưởng, tổ đổi; phấn đấu sản xuất an toàn, đạt năng suất, hiệu quả theo mục tiêu đề ra. Phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp các tổ chức đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy phong trào thi đua với các hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú để toàn thể cán bộ, công nhân – người lao động trong đơn vị tự giác, tích cực hưởng ứng. Tập trung củng cố thiết bị để phục vụ cho sản xuất, quản lý chặt chẽ công tác tài chính, lao động tiền lương, quản lý mua bán, sử dụng vật tư, đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, đồng thời giữ vững trật tự, an ninh, an toàn. Tiếp tục chú trọng chăm lo nâng cao đời sống cho người lao động, phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến là công nhân trực tiếp sản xuất./.
 
 
 
 
 
 
Số lượt đọc: 1061 - Cập nhật lần cuối: 08:22 | 05/10/2018
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ