Hội nghị Tổng kết phối hợp công tác đảng năm 2017, 6 tháng năm 2018 triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2018

 

 Ngày 17/8/2018, tại Cửa Lò – Nghệ An, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP tổ chức Hội nghị tổng kết phối hợp công tác đảng giữa Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP với các Đảng bộ/Chi bộ các Công ty con, đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty và rút kinh nghiệm phối kết hợp công tác đảng với cấp ủy các địa phương cấp trên cơ sở của các Đảng bộ/Chi bộ các đơn vị trong Tổng công ty năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2018. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư  Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.  Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Lê Minh Chuẩn- Bí thư, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam, đồng chí Lương Mạnh Sơn- Trưởng ban Tuyên Giáo Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư của các cấp ủy Đảng địa phương nơi có các công ty con, đơn vị trực thuộc của Tổng công ty đóng quân, Các đồng chí Bí thư, phó Bí thư các công ty con, đơn vị trực thuộc và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty.
Đ/c Vũ Đình Lên – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị. Báo cáo tập trung phân tích các kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, như tổ chức quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác lãnh đạo đoàn thể vv…đồng thời triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2018 với trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty – hoàn thành kế hoạch đăng ký với Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt nam và Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội. Mặt khác báo cáo cho thấy Ban phối hợp công tác đảng của Tổng công ty đã hoạt động có hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc củng cố được mối liên hệ, thống nhất sự chỉ đạo lãnh đạo của tổ chức đảng trong Tổng công ty, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các công ty con và đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty. hoạt động của Ban phối hợp công tác Đảng của Tổng công ty đã phát huy được hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị cụ thể:
 
* Phối hợp công tác sản xuất kinh doanh
Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và quy chế phối hợp công tác đảng; Đảng ủy Tổng công ty ban hành các Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quí, năm để lãnh đạo các chi/đảng bộ các Công ty con, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện. Trọng tâm là lãnh đạo thực hiện các giải pháp tổ chức sản xuất, kinh doanh; khắc phục khó khăn, điều hành linh hoạt, áp dụng sáng kiến, cải tiến trong sản xuất để nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Kết quả năm 2017, hầu hết các đơn vị trong Tổng công ty đều hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc làm ổn định, thu nhập người lao động được nâng lên, Tổng công ty thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch SXKD Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giao. 
* Phối hợp trong công tác đền bù,  giải phóng mặt bằng.
Thực hiện sự phối hợp công tác đảng, Tổng công ty và các đơn vị đã tranh thủ được sự ủng hộ giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc tuyền truyền, vận động các hộ dân chấp hành các quy định của nhà nước trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với các dự án thuộc diện nhà nước thu hồi đất để phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh. Đối với các hộ dân cố tình không chấp hành, gây khó khăn, tổ chức tụ tập đông người để chống đối, cản trở công tác đền bù giải phóng mặt bằng đều đã được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương có những biện pháp cương quyết để giải quyết.
* Công tác phối hợp với các cấp uỷ đảng tại Địa phương về việc xin ý kiến bổ nhiệm chức danh cán bộ chủ chốt của các đơn vị.
Năm 2017 và 6 tháng 2018, Tổng công ty đã phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Đại Từ để thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc – VVMI và Quyền Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều.
 
 
Quang cảnh hội nghị
 
Sau khi đặt vấn đề về công tác cán bộ, Tổng công ty đã nhận được ý kiến tham gia kịp thời, đồng thuận, nhanh chóng của cấp uỷ địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng công ty bổ nhiệm cán bộ đúng quy định và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhận được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của cấp uỷ các địa phương đối với cán bộ được bổ nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
 

Đ/c Lê Minh Chuẩn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  Tập đoàn CN than-KSVN phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Lê Minh Chuẩn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thay mặt Đảng ủy Tập đoàn cảm ơn sự đồng tình ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý cán bộ; công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác bảo vệ tài nguyên, tài sản, công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giao quản lý, đảm bảo an ninh biên giới và tạo điều kiện cho Tổng công ty nói chung và các đơn vị của Tổng công ty nói riêng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội và phát triển bền vững. 
Trong những tháng còn lại của năm 2018 và các năm tiếp theo sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên phải có quyết tâm, nỗ lực cao, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết của các Đảng bộ/chi bộ cơ sở trong Tổng công ty. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ Tập đoàn TKV lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
 
 
Các lãnh đạo địa phương thẳng thắn đánh giá về hiệu quả của quy chế phối hợpvới Đảng ủy Tổng công ty
Các tham luận tại Hội nghị, đại diện các Đảng bộ, Chi bộ nhất trí cao với Báo cáo của Đảng bộ Tổng công ty, đồng thời chủ yếu đề xuất, kiến nghị quy chế phối hợp được triển khai sâu rộng và toàn diện hơn nữa. 
 
 
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư  Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị
           Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư  Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội đánh giá cao hiệu quả quy chế phối hợp được thực hiện tại Tổng công ty, đồng thời lưu ý một số vấn đề cần được tích cực thực hiện, duy trì nghiêm túc và có hiệu quả quy chế phối hợp trong thời gian sắp tới, khắc phục các tồn tại đã được thẳng thắn đề cập tại hội nghị và đưa Tổng công ty trở thành một trong các đơn vị thực hiện tốt nhất quy chế phối hợp một cách hiệu quả, thiết thực và nề nếp.
 
Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí  Đ/c Trần Hải Bình -  Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty
 
thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đẩy mạnh các hoạt động chung trong toàn Tổng công ty nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ SXKD được giao. 
Tin và ảnh: Trịnh Thị Ngoan
    
 
Số lượt đọc: 993 - Cập nhật lần cuối: 09:15 | 23/08/2018
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ