Công ty CP vật liệu xây dựng và kinh doanh tổng hợp – VVMI: An toàn vệ sinh lao động là thước đo giá trị SXKD
Với mục tiêu không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ và sự cố thiết bị nặng, Công ty đã đề ra phương châm lấy phòng ngừa là chính và quán triệt chỉ đạo đặt công tác an toàn lên hàng đầu. Trong năm 2017, Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), thành lập hội đồng ATVSLĐ, bộ máy ATVSLĐ tại các phân xưởng cùng hệ thống các biện pháp hữu hiệu, thiết thực.
Công tác ATVSLĐ đóng một vai trò then chốt vào sự thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty. Năm 2017, điều kiện khai thác gặp nhiều khó khăn: khai trường được mở rộng, số lượng tầng khai thác nhiều nên đi lại khó khăn, công tác xử lý đá treo, cạy bẩy đá sau nổ mìn lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Kèm theo ảnh hưởng của mưa bão, công tác tổ chức sản xuất của Công ty gặp nhiều khó khăn. Tổ chức thực hiện tốt công tác ATVSLĐ đã giúp Công ty khắc phục được những khó khăn trên, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.
Trong năm 2017, Công ty đã thành lập hội đồng ATVSLĐ gồm 8 người do Phó giám đốc kiêm chủ tịch công đoàn Vi Văn Thành làm chủ tịch hội đồng, thiết lập mạng lưới ATVSLĐ gồm 7 người hoạt động ở 5 tổ sản xuất, hàng tháng có kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động và được chi trả phụ cấp theo quy định. Công ty cũng thành lập tiểu ban ATVSLĐ cấp phân xưởng gồm 3 người do Giám đốc phân xưởng làm trưởng tiểu ban. Công ty còn tổ chức ký cam kết thi đua ATVSLĐ đối với các cá nhân, tổ đội, phân xưởng, ban hành quy chế phân cấp quản lý về công tác ATVSLĐ trong nội bộ. 
Chủ tịch Công đoàn Công ty, ông Vi Văn Thành cho biết: Các biện pháp ATVSLĐ được quan tâm đúng mức mọi lúc mọi nơi. Công ty thường xuyên rà soát, soạn thảo bổ sung các quy định, quy trình, nội quy an toàn cho từng ngành nghề, công việc, trang bị sổ sách pháp lý về ATVSLĐ theo mẫu mới ban hành. 
Bên cạnh đó, hàng năm Công ty tổ chức phát động và thực hiện tốt tháng ATVSLĐ. Đặc biệt với công tác phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động, Công ty đã hợp đồng với Công ty môi trường thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định, chăm sóc cây xanh khu vực sản xuất, củng cố kiện toàn vườn hoa cây cảnh khu văn phòng và nhà điều hành, đảm bảo sản xuất xanh – sạch – đẹp. 
Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, Công ty đã thành lập một Ban chỉ đạo khung và một Đội PCCC cơ sở bán chuyên để kiểm tra tổng thể và đánh giá mức độ an toàn các hệ thống lưới điện, hệ thống chống sét, kho tàng nhà cửa và việc chấp hành quy định trong các công tác xuất nhập xăng dầu, vật tư. 
 
Bước sang năm mới 2018, Công ty tiếp tục lấy ATVSLĐ làm thước đo giá trị cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, nêu cao vai trò trách nhiệm và phối hợp các tổ chức đoàn thể đối với công tác ATVSLĐ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD./.
Xuân Phương 
 
Số lượt đọc: 1825 - Cập nhật lần cuối: 10:16 | 04/04/2018
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ