9 tháng đầu năm, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc hoàn thành hơn 80% kế hoạch SXKD năm 2018

 

Ngày 18/10/2018, tại Trụ sở số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV- CTCP đã tổ chức Hội nghị sơ kết quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành; Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Trưởng ban Nữ công; Trưởng, phó các phòng Tổng công ty; Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc, Chủ tịch công đoàn; Kế toán trưởng và Trưởng ban kiểm soát các Công ty con, đơn vị trực thuộc.
 
 
 Đồng chí Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị và đồng chí Trần Hải Bình, Tổng Giám đốc– Chủ trì Hội nghị.
 
 
 
Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm 2018 tương đối tốt, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức đề ra. Trong đó, chỉ tiêu than nguyên khai sản xuất đạt 1157 241 tấn, bằng 85% KH năm; than sạch đạt 
1 271 745 tấn, bằng 86% KH năm; than tiêu thụ đạt 1 276 164 tấn bằng 86% KH năm,  bóc đất đá đạt 7 572 962 m3 bằng 80% KH năm; đào lò CBSX đạt 997 m, bằng 107% KH năm; sản xuất và tiêu thụ xi măng đạt 1 740 230 tấn, bằng 80% KH năm; doanh thu đạt 3 618,7 tỷ đồng, bằng 84% KH năm. Tiền lương BQ toàn Tổng công ty là 7 800000 đồng/người/tháng bằng 105,92 % KH năm.
Báo cáo cũng nêu ra một số tồn tại trong 9 tháng đầu năm 2018, đó là: Kết quả sản xuất kinh doanh của một số đơn vị sản xuất xi măng và kinh doanh tổng hợp chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra; chưa cân đối được tài chính, nợ phải thu và nợ phải trả còn cao. Công tác đầu tư còn chậm so với kế hoạch đề ra. Việc ứng dụng CGH, TĐH, THH trong quản lý vào hoạt động sản xuất kinh doanh còn chậm.
Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV: Tiêu thụ than 328 000 tấn phấn đấu cả năm tiêu thụ đạt trên 1 600 000 tấn; than sạch 292 400 tấn phấn đấu cả năm đạt  1 552 000 tấn; than nguyên khai  225 700 tấn phấn đấu cả năm đạt 1 380 000 tấn; đất bóc CBSX 2 576 000 m3 phấn đấu cả năm đạt trên 10 150 000 m3; sản xuất và tiêu thụ xi măng 580 000 tấn phấn đấu cả năm đạt trên 2 320 000 tấn . Doanh thu bán hàng 1 060 tỷ đồng phấn đấu cả năm đạt trên 4 678 tỷ đồng
 
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã biểu dương các đơn vị đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD trong 9 tháng đầu năm 2018, đồng thời nêu ra một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: Quan tâm công tác thu hồi công nợ, công tác giám sát các đơn vị, báo cáo giám sát phải đảm bảo chất lượng và tiến độ; các đơn vị phải đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất kinh doanh. Thực hiện Đề án tái cấu trúc phải quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực, có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý.
 
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Tổng Giám đốc Trần Hải Bình nhấn mạnh: Các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu và thực hiện các giải pháp về công nghệ và kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tiết kiệm chi phí nguyên nhiên vật liệu, điện năng để hạ giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án về quan trắc môi trường tự động của các đơn vị xi măng, dự án Hệ thống cấp dầu tự động ở các công ty than. Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá trong sản xuất và quản lý nhằm tiết giảm lao động, nâng cao năng suất lao động, chất lượng quản lý như phần mềm quản lý cung độ, phần mềm kế toán và vật tư, thực hiện lắp đặt tự động hóa hệ thống bơm nước mong; hệ thống bơm nước, hệ thống khí nén ở các đơn vị xi măng.Tiếp tục thực hiện lộ trình đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2020 và phương án sắp xếp lại mô hình tổ chức, định biên lao động của Tổng công ty được TKV thông qua. Rà soát và hoàn thiện cơ chế để trả lương cao đối với lao động cần thu hút, không để chảy máu chất xám do lương thấp. Kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý quỹ tiền lương ở các đơn vị và công tác trả lương cấp phân xưởng, trong đó mọi trường hợp vi phạm như gửi lương, thưởng đều phải xử lý ở mức độ nghiêm khắc nhất./.
 
 
 
Số lượt đọc: 1318 - Cập nhật lần cuối: 08:38 | 23/10/2018
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ