Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

 Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

 
Thuỳ Linh
Từ phương châm cũng như khẩu hiệu hành động ấy, Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc đã và đang nỗ lực phối hợp cùng chuyên môn bằng những hoạt động thiết thực để chăm lo chu đáo đến đời sống của người lao động, giúp họ vững tin gắn bó lâu dài trong mái nhà chung của Tổng công ty.
 
Trong 9 tháng đầu năm 2018, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV -CTCP đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, đảm bảo việc làm cho người lao động, tiền lương xấp xỉ 7,5 triệu đồng/người/tháng và tạo được sự chia sẻ, đồng thuận của cán bộ công nhân viên lao động trong toàn Tổng công ty. Đạt được kết quả ấy có vai trò không thể thiếu chính là sự “vào cuộc” quyết liệt, hiệu quả cùng chuyên môn của tổ chức Công đoàn Tổng công ty.
Có thể nói, thời gian qua, trong công tác tham gia quản lý nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống và nâng cao thu nhập cho người lao động, Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc đã có những đổi mới thiết thực về nội dung và hình thức; từng bước thể hiện được chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn trong Tổng công ty. Thông qua các hoạt động của mình, tổ chức Công đoàn đã tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên lao động, nhất là trong những thời điểm đơn vị gặp nhiều khó khăn để nỗ lực vượt khó, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trên thực tế, luôn bám sát phương châm “hướng về cơ sở, vì lợi ích của đoàn viên”, Công đoàn đã chủ động phối hợp cùng chuyên môn phát động các phong trào thi đua như “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở”, “Lao động giỏi, quản lý tốt”, “sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất”… Các phong trào ngày càng đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, qua đây đã góp phần tăng được năng suất, chất lượng sản phẩm, người lao động chủ động và có khả năng thích ứng nhanh hơn trước những diễn biến phức tạp của xã hội. Đồng thời, Công đoàn còn phối hợp với chuyên môn xây dựng các nôi quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế về tiền lương, thưởng và những quy định có lợi hơn nhằm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động, điển hình là tổ chức thăm quan nghỉ mát hàng năm, điều dưỡng phục hồi chức năng cho người lao động có sức khoẻ yếu, mua bảo hiểm sức khoẻ chất lượng cao, hỗ trợ bữa ăn cho người lao động… giúp cán bộ công nhân viên lao động tin tưởng, yên tâm gắn bó lâu dài với Tổng công ty.
Là Công đoàn cấp trên cơ sở có 14 công đoàn cơ sở thành viên với gần 4.000 đoàn viên nên Công đoàn Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc cũng có những khó khăn đặc thù trong quá trình hoạt động của mình. Dù vậy nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Tổng công ty, sự tận tâm, cố gắng của các cán bộ công đoàn, Công đoàn Tổng công ty đã luôn thực hiện tốt vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn về tham gia quản lý doanh nghiệp. Bởi vậy, liên tục trong những năm qua, Công đoàn Tổng công ty đều được Công đoàn TKV công nhận là Công đoàn vững mạnh xuất sắc. 
“Đảng uỷ đề ra chủ trương đúng đắn, giao nhiệm vụ cụ thể bằng các nghị quyết chuyên đề; ban lãnh đạo Công ty tạo cơ chế hoạt động, trên cở sở đó Công đoàn triển khai bằng các chương trình hành động thiết thực và phù hợp, tạo ra chuyển biến mới về nhận thức của đoàn viên và người lao động trong việc tham gia quản lý và phát triển Tổng Công ty cả bề rộng lẫn chiều sâu - đó chính là một trong những bài học kinh nghiệm quan trọng Công đoàn Tổng công ty rút ra trong quá trình hoạt động của mình để hoạt động của công đoàn ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn” - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty - Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định./.  
 
 
Số lượt đọc: 1027 - Cập nhật lần cuối: 02:16 | 24/09/2018
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ