“Cú hích” cho VVMI
Thuỳ Linh
Những chỉ đạo kịp thời, sát sao của lãnh đạo Tập đoàn về định hướng phát triển của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (VVMI) giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã giúp CBCNV - LĐ Tổng công ty có thêm động lực và tiền đề để từng bước vượt qua khó khăn, tạo “cú hích” quan trọng cho đơn vị với chiến lược tầm xa để phát triển bền vững.
 
TẬP TRUNG VÀO 2 SẢN PHẨM CỐT LÕI
Có thể nói, trong thời điểm hiện nay, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP phải đối diện với rất nhiều thách thức về đổi mới công nghệ và thị trường. Trong đó điển hình là thị trường tiêu thụ xi măng cạnh tranh gay gắt nên sản lượng tiêu thụ xi măng, nhất là xi măng Quán Triều đạt thấp; điều kiện địa chất của Mỏ than Khánh Hoà, Than Na Dương rất khó khăn cho khai khác và chế biến (sàng tuyển); thuế, phí môi trường ngày một tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty…
“Để vượt qua những khó khăn, thách thức không nhỏ nêu trên và tạo đà cho đơn vị phát triển bền vững trong giai đoạn tới, việc xác định mục tiêu, định hướng và chiến lược trước mắt cũng như lâu dài cho Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP ngay tại thời điểm này là rất cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng” - đồng chí Trần Hải Bình - Tổng Giám đốc VVMI khẳng định.
Tại buổi làm việc vừa qua của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải với Tổng Công ty, đồng chí Đặng Thanh Hải đã có những định hướng cụ thể cho chiến lược phát triển sắp tới của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP. Quan điểm phát triển đã được nêu rõ - đó là: trên cơ sở lấy 2 sản phẩm cốt lõi của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP là khai thác than và sản xuất xi măng để tiếp tục xây dựng Tổng công ty trở thành một trong các doanh nghiệp thành viên của TKV có trình độ công nghệ, mô hình quản trị tiên tiến, hiện đại và chuyên môn hoá cao; cơ cấu tổ chức, lao động gọn nhẹ; không ngừng nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh, đảm bảo hài hoà lợi ích của các cổ đông và đảm bảo lợi ích của người lao động trong Tổng Công ty.
 
ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ & PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Nhìn nhận rõ vào hai thách thức mấu chốt của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP hiện nay là đổi mới công nghệ và phát triển thị trường. Do đó, lãnh đạo Tập đoàn đã có những chỉ đạo chi tiết. 
Trong chiến lược đổi mới công nghệ, đặc biệt tập trung đổi mới công nghệ các nhà máy xi măng. Tổng công ty cần rà soát toàn bộ các công đoạn sản xuất xi măng để lập kế hoạch đầu tư, đổi mới thiết bị tại các điểm nghẽn công nghệ để tăng năng suất lao động, giảm tiêu hao nhiên liệu, vật tư, tăng cường tự động hoá, tin học hoá. Các dây chuyền sản xuất xi măng cũ và lạc hậu, Tổng công ty phải nghiên cứu lập dự án đầu tư cải tạo, đảm bảo tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Đồng thời, Tổng công ty chú trọng lựa chọn phương án khai thác hợp lý cho các mỏ than. Chẳng hạn, đối với Mỏ than Na Dương, Mỏ than Núi Hồng, trên cơ sở tài liệu địa chất mới được cập nhật, triển khai lập dự án khai thác mỏ theo chủ trương đã được HĐTV Tập đoàn thông qua. Với Mỏ than Khánh Hoà, Tổng công ty đặc biệt chú trọng rà soát toàn bộ điều kiện địa chất, điều kiện xã hội về giải phóng mặt bằng, nhu cầu sử dụng than; trên cơ sở kết quả đó, báo cáo tham mưu cho HĐTV Tập đoàn về quy mô sản lượng, chiều sâu khai thác hợp lý để làm cơ sở cho đơn vị điều chỉnh lại dự án đã được phê duyệt, định hướng khai thác hầm lò phần sâu nhằm khai thác tối đa tài nguyên trong tương lai dài của mỏ Khánh Hoà…
Thời gian tới, để phát triển thị trường xi măng, Tổng công ty phải nghiên cứu đẩy mạnh công tác bán hàng đối với sản phẩm của 3 nhà máy xi măng tại thị trường truyền thống. Cùng với đó, nắm bắt cơ hội mở ra nhanh các thị trường tiềm năng khác, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang có nhu cầu mua xi măng, clinke của Việt Nam ở mức cao. Mặt khác, xem xét đến phương án “hợp nhất” thương hiệu để tăng cường tiêu thụ xi măng Quán Triều.  
 
Số lượt đọc: 1050 - Cập nhật lần cuối: 01:51 | 28/08/2018
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ