Get the Flash Player to see this rotator.

 Ngày 17/4/2018, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP  tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu