Get the Flash Player to see this rotator.

Vừa qua, Báo Thái Nguyên đã liên tục có những bài viết phản ánh về những khó khăn, vướng mắc dẫn tới Dự án mở rộng bãi đổ thải phía Tây của Công ty Than Khánh Hòa kéo dài suốt từ năm 2012 đến nay khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn

 Ngày 05/12/2017 Công ty cổ phần Xi măng La Hiên –VVMI đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: Sản xuất và tiêu thụ đạt 660 320 tấn vượt kế hoạch trước 26 ngày.