Get the Flash Player to see this rotator.

 AN TOÀN- ĐỔI MỚI- PHÁT TRIỂN là mục tiêu phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam (TKV). Theo đó Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc  đơn vị thành viên của TKV đưa ra mục tiêu chung cho năm 2019

 Thực hiện kế hoạch hoạt động Văn hóa Thể thao của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, từ ngày 24/6/2019 đến ngày 27/6/2019 Tổng công ty tổ chức Hội thao năm 2019.